Data Warehouse Archive

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Data Warehouse Archive

Gid

OCFS Data Warehouse Environment Comparaison

Cognos PowerPlay/enprovize

Kognos 10

ReportNet

Done Depo Nouvèl ak Nòt

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Pwojè CIN/PID

Modifikasyon nan CIN/PID

Sa ki annapre yo reflete modifikasyon CIN/PID ki pral aplike nan dat 25 oktòb 2002 kòm yon pati nan CONNECTIONS Patch Build 15.1.01.

Rapò Kontwòl CIN/PID Eta a pral kounye a gen ladan kantite tranzaksyon 'verifye' nan konte 'Kantite Total Dosye Konplete' yo.

Kounye a gen 12 Distri k ap patisipe nan Pwojè CIN/PID pou mete ajou CIN nan KONEKSYON.Pou pèmèt lòt Distri yo patisipe nan Pwojè CIN/PID yo pral chaje done pou tout Distri yo sou baz done CIN/PID la.

Chanjman yo te fèt pou sistèm CIN/PID la pral montre ke gen yon sèl matche ak yon sèl dosye CIN/PID ki egziste sou baz done CIN/PID apre yon fizyon yon moun fini.

Ikon CIN/PID disponib kounye a sou Desktop Citrix la

Nan dat 8 avril, yon nouvo icon, ikòn CIN/PID (Nimewo Idantifikasyon Kliyan/Nimewo Idantifikasyon Moun), te disponib sou Desktop Citrix nan CONNECTIONPCs.Ikon sa a se mwayen pou itilizatè distri lokal otorize yo jwenn aksè nan aplikasyon CIN/PID la.

Aplikasyon an ofri yon opòtinite pou yon distri jere pwosesis pou mete ajou CIN yo nan KONEKSYON ak done Legacy yo, sa vle di CIN nan Etap Envestigasyon ki louvri ak fèmen.Atravè CIN/PID distri yo pral kapab konekte moun ki nan CCRS ak menm moun yo nan yon ka CONNECTIONS.Avèk moun yo lye pa CIN, rapò nivo ka ki kouvri tou de sistèm yo disponib atravè Depo Done OCFS.

Distri ki enterese patisipe nan Pwojè a ka jwenn plis enfòmasyon sou Pwojè CIN/PID la atravè manyèl Pwojè a.Ou ka jwenn manyèl la atravè Dosye Piblik yo atravè Dosye Piblik > Tout Dosye Piblik > Nan tout Eta a > KONEKSYON > Komite ak Gwoup Travay > Gwoup Travay Rapò Jesyon > Data Warehouse > Manyèl > CIN PID Project.Doc.Distri ki mande pou patisipe yo ta dwe kontakte Joe DeLucia nan (518)473-8209 oswa pa imel (Joe.DeLucia@dfa.state.ny.us).

Plis Aktivite Depo Done yo

Aktivite Data Warehouse yo konsantre sou pèfòmans sistèm amelyore, amelyorasyon nan fonksyon rapò ki deja egziste yo, sipòte Plan Amelyorasyon Pwogram (PIP) ki gen rapò ak Revizyon Sèvis Federal Timoun ak Fanmi ak nouvo devlopman ki dekri anba a.

Afiche ki gen dat achiv yo

Kòm yon pati nan pwosesis Revizyon Sèvis Timoun ak Fanmi, gouvènman federal la te etabli sis endikatè done pou ki gen estanda nasyonal--de ki gen rapò ak sekirite ak kat rès yo ki gen rapò ak pèmanans.Nan yon efò kontinyèl pou sipòte distri yo nan aplikasyon PIP Eta a (Plan Amelyorasyon Pwogram), yon seri rapò ki repwodui endikatè done yo te konplete.

Rapò sa yo bay done pou timoun nan rapò Sèvis Pwoteksyon Timoun yo endike pandan ane kalandriye 2000, pou endikatè sekirite yo ak pou timoun ki nan swen adoptif pandan FFY 2000, pou endikatè pèmanans yo.Pou chak endikatè, yo bay done sou estanda nasyonal la, pousantaj New York ak yon pousantaj pou chak konte.Rapò egzekitif yo pral bay done nivo timoun, ak enfòmasyon kle pou pèmèt revize lòt dinamik endikatè a ka pa ka.

Yo bay rapò pou de endikatè sekirite yo: Repetisyon nan move tretman ak ensidans abi sou timoun ak/oswa neglijans nan swen adoptif ak kat endikatè pèmanans Egzeyat nan adopsyon nan 2 zan apre yo retire li, reyinifikasyon ak paran oswa moun k ap okipe timoun nan 1 ane, re-antre. pou Swen Adopsyon nan 1 Ane anvan Egzeyat ak De oswa Mwens Anviwònman Plasman ak Nan Swen Mwens Pase 1 An.

Rapò Sis Endikatè Nasyonal la montre de sekirite ak kat endikatè pèmanans nan yon sèl lis konpoze.Pou rezon demonstrasyon, tout rapò yo parèt nan dosye PDF.Nenpòt done espesifik timoun ki parèt se done tès ki soti nan dosye fòmasyon Data Warehouse la.

Aksè a done yo disponib atravè nenpòt nan sis rapò endividyèl yo (egzanp, Recurrent pa District 2000.imr) oswa atravè rapò konpoze Sis National Indicators 2000.imr.

Rapò pou Endikatè Sekirite:

Rapò pou endikatè pèmanans:

Itilizatè Data Warehouse gen aksè a rapò yo atravè Impromptu lè yo swiv etap ki anba yo.

  1. Konekte nan Citrix
  2. Double klike sou ikòn Impromptu sou Desktop Citrix la.
  3. Anndan Impromptu, lonje dwèt sou File -> Louvri.
  4. Nan bwat dyalòg Louvri, ale nan Cognos Cubes\DataWarehouse\Rapò Itilizatè Predefini.
  5. Louvri katab Plan Amelyorasyon Pwogram CFSR la.
  6. Chwazi nenpòt rapò ki fini nan *.imr epi klike pou louvri.