Biwo Rejyonal yo

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Biwo Rejyonal yo

Èske w sispèk abi oswa move tretman?
Rapòte li kounye a!

Rele Nimewo telefòn gratis nan tout Eta a:
1-800-342-3720

Si ou soud oswa ou gen pwoblèm pou tande, rele TDD/TTY nan
1-800-638-5163
oswa fè founisè Sistèm Relè Videyo w la rele
1-800-342-3720

Si ou kwè ke yon timoun an danje imedya ,
rele 911 oswa depatman polis lokal ou a.

Biwo Rejyonal Albany

Sèvis Swen Timoun

Marjorie Galkiewicz, Manadjè
Capital View Office Park
West Building, Sal 261
52 Washington Street
Rensselaer, New York 12144
Telefòn: 518-402-3038
Faks: 518-473-0492

Sèvi konte Albany, Clinton, Columbia, Delaware; Essex, Franklin, Fulton, Greene, Hamilton, Montgomery, Otsego, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren, Washington

Sèvis byennèt timoun

John N. Lockwood, Esk., Direktè Rejyonal
Capital View Office Park, Sal 234N
52 Washington Street
Rensselaer, New York 12144
Telefòn: 518-486-7078
Faks: 518-486-7625

Sèvi konte Albany, Clinton, Columbia, Delaware, Essex, Franklin, Fulton, Greene, Hamilton, Montgomery, Otsego, Rensselaer, Saint Regis Mohawk Indian Reservation, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren, Washington.

Komisyon Eta New York pou Avèg

Ann Gallagher-Sagaas, Manadjè
52 Washington Street
Biwo distri Albany
Rensselaer, NY 12144
Telefòn: 518-473-1675
Faks: 518-473-9255

Sèvi tout laj nan konte Albany, Clinton, Columbia, Delaware, Essex, Franklin, Fulton, Greene, Hamilton, Montgomery, Otsego, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren ak Washington; k ap sèvi sèlman granmoun nan Konte St. Lawrence.

Biwo Rejyonal Buffalo

Sèvis Swen Timoun

Susan Forcucci, Manadjè
295 Main Street, Sal 545
Buffalo, New York 14203
Telefòn: 716-847-3828
Faks: 716-847-3688

Sèvi konte yo nan Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara, Orleans, Wyoming.

Sèvis byennèt timoun

Amanda Darling, Direktè Rejyonal
295 Main St., Suite 545, Ellicott Square Building, 5yèm etaj
Buffalo, New York 14203
Telefòn: 716-847-3145
Faks: 716-847-3742

Sèvi konte yo nan Allegany; Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara, Orleans, Wyoming

Sèvis Ameriken Natifnatal

Heather LaForme, Direktè
295 Main Street, Sal 545
Buffalo, New York 14203
Telefòn: 716-847-3123
Faks: 716-847-3812

Sèvi tribi Ameriken Endyen yo nan tout eta a

Komisyon Eta New York pou Avèg

Jane Sullivan, Manadjè
Ellicott Square Building
295 Main St., Suite 590 (lapòs ale nan Suite 545)
Buffalo, New York 14203
Telefòn: 716-847-3516
Faks: 716-847-3983

Sèvi tout laj nan konte Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Livingston, Monroe, Niagara, Ontario, Orleans, Steuben, Wayne, Wyoming, ak Yates; k ap sèvi sèlman timoun nan konte Chemung, Schuyler, ak Seneca.

Rochester Outstation

Jane Sullivan, Manadjè
Monroe Square
259 Monroe Avenue, Suite 303
Rochester, NY 14607
Telefòn: 585-238-8110
Faks: 585-238-8278

Biwo Rejyonal Long Island

Sèvis Swen Timoun

Robin Beller, Manadjè
Bilding Biwo Eta Perry Duryea
250 Veteran's Highway, Suite 2A-20
Hauppauge, New York 11788
Telefòn: 631-240-2560
Faks: 631-240-2567

Sèvi konte Nassau ak Suffolk

Sèvis byennèt timoun

Sheletha Chang, Direktè
117 East Stevens Ave., 3rd Fl.
Valhalla, NY 10595
Telefòn: 845-708-2498
Faks: 845-708-2445

Sèvi konte Nassau ak Suffolk

Komisyon Eta New York pou Avèg - Vil Jaden

Paola Nappo-Ficarra, Manadjè
711 Stewart Avenue
Suite 210
Garden City, NY 11530
Telefòn: 516-743-4188
Faks: 516-292-7448

Sèvi tout laj nan konte Nassau ak Suffolk; sèvi sèlman granmoun nan santral ak lès Queens.

Biwo Rejyonal Vil Nouyòk

Sèvis Swen Timoun

Claudia Soriano, Manadjè
Adam Clayton Powell Eta Biwo Building
163 West 125th Street, 13yèm etaj
New York, NY 10027
Telefòn: 212-383-1415 | -4718 | -1788 | -1709
Faks: 212-383-1339

Family Day Care, Group Family Day Care, and School Child Care.
Sèvi konte Bronx, Kings, New York, Richmond, ak Queens

Sèvis byennèt timoun

Ronni Fuchs, Direktè Rejyonal
Adam Clayton Powell Eta Biwo Building
163 West 125th Street, 18th Floor New York, NY 10027
Nimewo jeneral: 212-383-1788
Plent: 212-383-4718
Faks: 212-383-1339

Sèvi konte Bronx, Kings, New York, Richmond, ak Queens

Toupre Biwo Sipèvizyon Kay

Nina Aledort, Komisyonè Asosye
Adam Clayton Powell Eta Biwo Building
163 West 125th Street, 18th Floor New York, NY 10027 212-383-1415
Telefòn: 212-383-1983
Faks: 212-383-2512 oswa 212-383-1350

Sèvi konte Bronx, Kings, New York, Richmond, ak Queens

Komisyon Eta New York pou avèg yo – Lower Manhattan

Brian Pinto, Manadjè
80 Maiden Lane, Suite 401
New York, New York 10038
Telefòn: 212-825-5710
Faks: 212-383-1350

Sèvi tout laj nan Brooklyn, Staten Island ak nan Manhattan 23rd Street ak nan sid; k ap sèvi sèlman timoun nan Bronx.

Komisyon Eta New York pou avèg yo – Harlem

Shawn Chin-Chance, Manadjè
Adam Clayton Powell Jr. Bilding Biwo Eta a
163 West 125th St.
Suite 1315
New York, NY 10027
Telefòn: 212-961-4440
Faks: 212-961-4133

Sèvi granmoun ak jèn adilt (sèvis tranzisyon) nan Bronx, pati lwès Queens, ak nan nò 23rd Street nan Manhattan.

Biwo Rejyonal Rochester

Sèvis Swen Timoun

Virginia Primm, Manadjè
Monroe Square
259 Monroe Avenue, 3yèm etaj
Rochester, New York 14607
Telefòn: 585-238-8531

Sèvi konte yo nan Chemung, Livingston, Monroe, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Yates.

Sèvis byennèt timoun

Christopher Bruno, Direktè
259 Monroe Avenue, 3yèm etaj
Rochester, NY 14607
Telefòn: 585-238-8201
Faks: 585-238-8289

Sèvi konte yo nan Chemung, Livingston, Monroe, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Yates.

Biwo Rejyonal Syracuse

Sèvis Swen Timoun

Briane Tice, Manadjè
Bilding Atrium, Suite 350
100 South Salina Street
Syracuse, New York 13202
Telefòn: 315-423-1202
Faks: 315-423-1198

Sèvi konte Broome, Cayuga, Chenango, Cortland, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego, St. Lawrence, Tioga, Tompkins.

Sèvis byennèt timoun

Sara Simon, Direktè Rejyonal
Atrium la, 100 S. Salina St. - Suite 350
Syracuse, NY 13202
Telefòn: 315-423-1200
Faks: 315-423-3960

Sèvi konte Broome, Cayuga, Chenango, Cortland, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego, St. Lawrence, Tioga, Tompkins.

Komisyon Eta New York pou Avèg

Amy Carreno, Manadjè
Atrium la, 100 S. Salina St. - Suite 105
Syracuse, NY 13202
Telefòn: 315-423-5417
Faks: 315-423-5416

Sèvi tout laj nan konte Broome, Cayuga, Chenango, Cortland, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego, Tioga, ak Tompkins; sèvi sèlman granmoun nan konte Chemung, Seneca, ak Schuyler; k ap sèvi sèlman timoun nan Konte St. Lawrence.

Biwo Rejyonal Westchester

Sèvis Swen Timoun

Frances Franco-Montero, Manadjè
117 East Stevens Avenue, Suite 300
Valhalla, NY 10595
Telefòn: 845-708-2400
Faks: 845-708-2415

Sèvi konte Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster, Westchester.

Sèvis byennèt timoun

Sheletha Chang, Direktè
117 East Stevens Ave., 3rd Fl.
Valhalla, NY 10595
Telefòn: 845-708-2498
Faks: 845-708-2445

Sèvi konte Dutchess, Orange, Putnam, Nassau, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster, Westchester.

Komisyon Eta New York pou Avèg

Ana Duraes, Manadjè
117 East Stevens Avenue, Suite 300
Valhalla, NY 10595
Telefòn: 914-993-5370
Faks: 914-993-0238

Sèvi tout laj nan konte Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster, Westchester.

Pou depatman sèvis sosyal konte yo, tanpri gade enfòmasyon kontak konte yo .