Kondisyon Sèvis: Konte Albany

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: Albany County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Bronx altène Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Kings altènatif Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi New York altène Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Queens altène Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Richmond altène Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

Depatman Albany County pou Timoun, Jèn, ak Fanmi

260 South Pearl St.
Albany, NY 12202

Telefòn: 518-447-2525

Yon Child Advocacy Center (CAC) baze sou apwòch ekip miltidisiplinè a lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo kapab mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman ak pouswit ka abi seksyèl sou timoun yo epi kote sèvis sipò apwopriye pou yo. yo ka bay viktim yo ak manm fanmi ki pa ofanse yo.Alyans Nasyonal pou Timoun (NCA) ak Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) bay yon kad estanda pou devlope ak etabli Sant Defans Timoun yo.

Vyolans domestik

Equinox, Inc.

95 Central Ave.
Albany, NY 12206

Telefòn: 518-432-7865

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl pou viktim vyolans domestik.Defansè Vyolans Domestik (DV) ko-lokal nan biwo CPS la pou bay devlopman pwotokòl, konsiltasyon ka, vizit lakay, fòmasyon kors, ak travay ansanm nan plan sekirite pou viktim DV ak pitit yo.Defansè yo ka bay viktim yo ak fanmi yo sèvis dirèk tou.

Sant Opòtinite pou Fanmi

Sant pou Timoun St Catherine a

40 North Main Ave.
Albany, NY 12203

Telefòn: 518-603-4633
Sèvi: Konte Albany

Edikasyon Paran, Opòtinite pou Lidèchip Paran, Sèvis Sante Mantal, Alfabetizasyon Finansye, Asistans ak Bezwen Konkrè, Rekòmandasyon, Aktivite Fanmi

Distri Lekòl Watervliet City

1245 Hillside Drive
Watervliet, NY 12189-1764

Telefòn: 518-629-3456
Sèvi: Konte Albany

Sèvis yo konsantre sou edikasyon paran yo itilize Family Check-Up ak Everyday Parent, adrese bezwen konkrè fanmi yo, devlope ak prezante aktivite pou ankouraje preparasyon pou lekòl la ak jesyon ka/referans. Y ap refere fanmi yo ki gen pwoblèm sante mantal ak/oswa itilizasyon dwòg yo bay sant sante lekòl la ak/oswa lòt founisè kominotè yo.

Healthy Families New York

Albany Co. Dept.Pou Timoun Jèn ak Fanmi

112 State St.
Albany, NY 12207

Telefòn: 518-426-2652
Sèvi: Albany, Cohoes, Green Island, Menands, Watervliet

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Parente

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Ave.
Rochester, NY 14604

Telefòn: 877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

Prevansyon

Albany County Opportunity Inc.

333 Sheridan Ave.
Albany, NY 12206

Telefòn: 518-463-3175
Sèvi: Konte Albany

Strengthening Families Initiative pral travay ak divès patnè kominotè pandan l ap bay atelye edikasyon paran, sipò edikatif ak materyèl, pandan y ap ogmante faktè pwoteksyon nan fanmi yo.

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.