Kondisyon Sèvis: Konte Bronx

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: Bronx County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

Sant Medikal Montefiore/Sant Pwoteksyon Timoun

3314 Steuben Avenue
Bronx, NY 10467

Telefòn: 718-920-5833

Yon CAC pote yon apwòch ekip miltidisiplinè lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman, ak pouswit ka abi fizik ak/oswa timoun epi kote ki apwopriye sèvis sipò bay viktim yo ak yo. yo bay manm fanmi ki pa ofanse yo.

Safe Horizon, Inc.

1775 Grand Concourse
Bronx, NY 10453

Telefòn: 212-571-0912

Yon Child Advocacy Center (CAC) baze sou apwòch ekip miltidisiplinè a lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo kapab mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman ak pouswit ka abi seksyèl sou timoun yo epi kote sèvis sipò apwopriye pou yo. yo ka bay viktim yo ak manm fanmi ki pa ofanse yo.Alyans Nasyonal pou Timoun (NCA) ak Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) bay yon kad estanda pou devlope ak etabli Sant Defans Timoun yo.

Vyolans domestik

Barrier Free Living, Inc.

270 East Second Street
New York, NY 10009

Telefòn: 212-677-6668

Sèvis prensipal vyolans domestik ki vize pou moun ki gen andikap, tankou moun ki soud ak moun ki mal tande ki viktim abi.

Administrasyon Resous Imèn Vil Nouyòk

180 Water Street, 24yèm etaj
New York, NY 10038

Telefòn: 212-331-4535

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.

Sèvis Bon Shepherd

305 7th Avenue, 9yèm etaj
New York, NY 10001

Telefòn: 212-243-7070

Defann DV ki pa rezidansyèl ak rezidansyèl pou viktim yo, sipò paran yo ak kontak ak kominote ki pa sèvi yo. 

HELP Kòporasyon Sèvis Sosyal

5 Hanover Place, 17yèm etaj
New York, NY 10004

Telefòn: 718-922-7980

Terapi klinik pou viktim DV ak pitit yo nan anviwònman abri jeneral pou san kay.

Henry Street Règleman

265 Henry Street
New York, NY 10002

Telefòn: 212-475-6400

Bay viktim Vyolans Domestik (DV) ki pa sèvi yo, ki san kay, ki pòv yo ak moun ki depann yo ladrès ak atelye preparasyon pou travay, asistans pou plasman nan travay, atelye pou prepare ak bay tès GED.

New York Asian Women's Center, Inc.

32 Broadway, 10yèm etaj
New York, NY 10004

Telefòn: 212-732-5230

Sensibilizasyon kominotè ak sèvis ki vize espesyalman pou edike siy vyolans domestik nan popilasyon Azi ki aje (50+ ane).

Pwojè Anti-Vyolans masisi ak madivin vil Nouyòk, Inc.

240 West 35th Street, Suite 200
New York, NY 10001

Telefòn: 212-714-1184

Sensibilisation ak defans nan kominote LGBTQ ak konsantre patikilye sou sèks transganr ki pa konfòme sivivan nan koulè. 

Palladia, Inc.

2006 Madison Avenue
New York, NY 10035

Telefòn: 212-979-8800

Sèvis sante mantal yon konseye bay viktim chòk/vyolans domestik ak pitit yo.   

Sant Jistis Iben

350 Jay Street, 14yèm etaj
Brooklyn, NY 11201

Telefòn: 718-875-9400

Sèvis defans yo espesyalman adapte pou viktim vyolans domestik ki gen andikap ak moun ki soud/ki mal pou tande.

Enstiti Resous Iben

123 William Street, 16yèm etaj
New York, NY 10038

Telefòn: 718-260-2932

Devlopman mendèv, edikasyon ak resous ki vize pou moun ki viktim vyolans domestik Afriken Ameriken ak Panyòl. 

Healthy Families New York

Sant Lopital Bronx-Liban

1650 Selwyn Avenue, Suite 5H
Bronx, NY 10457

Telefòn: 718-960-2084
Sèvi: Sid Bronx
Kòd postal: 10456, 10457, 10458

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Sèvis Gadyen Katolik

1011 First Ave., 10yèm etaj
Bronx, NY 10022

Telefòn: 718-828-0300 x. 220
Sèvi: Soundview, Sidès Bronx
Kòd postal: 10460, 10462, 10472

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Morris Heights Health Center, Inc.

85 West Burnside Avenue
Bronx, NY 10453

Telefòn: 718-483-1255
Sèvi: Morris Heights
Kòd postal: 10452, 10453, 10467, 10468

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Healthy Families New York MIECHV Ekspansyon

Sant Lopital Bronx-Liban

1650 Selwyn Avenue, Suite 5H
Bronx, NY 10457

Telefòn: 718-960-2084
Sèvi: Sid Bronx
Kòd postal: 10456, 10457, 10458

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Sèvis Gadyen Katolik

1011 First Ave., 10yèm etaj
Bronx, NY 10022

Telefòn: 718-828-0300 x.200
Sèvi: Soundview, Sidès Bronx
Kòd postal: 10460, 10462, 10473

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Healthy Families New York MIECHV Ekspansyon

Morris Heights Health Center, Inc.

86 West Burnside Avenue
Bronx, NY 10454

Telefòn: 718-483-1256
Sèvi: Morris Heights
Kòd postal: 10452, 10453, 10467, 10469

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Parente

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Avenue
Rochester, NY 14604

Telefòn: 1-877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

The Children's Village, Inc.

Echo Hills - Wetmore Hall
Dobbs Ferry, NY 10522

Telefòn: 914-693-0600

Vize timoun ak moun k ap bay swen yo nan relasyon fanmi fòmèl oswa enfòmèl pou bay fanmi yo dirèkteman oswa konekte fanmi yo ak jesyon ka, finansye, legal, medikal, lojman, konsèy sante mantal, aktivite relèv, devlopman jèn, edikasyon paran, defans edikasyon, ak gwoup sipò.

Prevansyon

Children of Promise, NYC

1842 Webster Avenue
Bronx, NY 10457

Telefòn: 718-483-9290
Sèvi: Distri Kominotè 6 South Bronx

Pwogram nan ofri terapi klinik ak siko-edikasyon atravè gwoup sipò ki enfòme sou chòk ansanm ak terapi endividyèl ak familyal atravè klinik sante mantal pou pasyan ekstèn.Sèvis yo vize pou paran, moun k ap bay swen ak/oswa gadyen timoun ki gen paran nan prizon.

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.

Rising Ground, Inc.

575 Soundview Avenue
Bronx, NY 10473

Telefòn: 718-991-1500
Sèvi: Distri Kominotè 9 nan Bronx
Kòd postal: 10472, 10473

Sèvis yo konsantre sou edikasyon paran yo itilize kourikoulòm Parenting Journey, atelye, sipò kanmarad, aktivite rekreyasyon fanmi, gwoup jwèt estriktire, fasilite aksè a sèvis medikal ak sante mantal, bati opòtinite pou patisipasyon kominote a ak lidèchip paran, ak lyen ak sipò kominote a.FRC la ansanm ak sant Seabury Day Care, Early Head Start, ak biwo administratif pwogram vizit kay Paran-Child Plus.

TANF Post Adopsyon

New York Council on Adoptable Children

589 8th Avenue, 15yèm etaj
New York, NY 10018

Telefòn: 212-475-0222

Sèvis apre adopsyon pou fanmi ki elijib pou TANF, tankou fanmi apre adopsyon, fanmi ki gen timoun ki nan pwosesis pou yo adopte, ak fanmi fanmi.