Kondisyon Sèvis: Konte Cortland

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: Cortland County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

YWCA nan Cortland, New York, Inc.

14 Clayton Avenue
Cortland, NY 13045

Telefòn: 607-753-3639

Yon CAC pote yon apwòch ekip miltidisiplinè lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman, ak pouswit ka abi fizik ak/oswa timoun epi kote ki apwopriye sèvis sipò bay viktim yo ak yo. yo bay manm fanmi ki pa ofanse yo.

Vyolans domestik

YWCA nan Cortland, New York, Inc.

14 Clayton Avenue
Cortland, NY 13045

Telefòn: 607-753-3639

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.

Healthy Families New York

Pwogram Aksyon Kominotè Konte Cortland

32 North Main Street
Cortland, NY 13045

Telefòn: 607-844-7327
Sèvi: Konte Cortland

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Parente

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Avenue
Rochester, NY 14604

Telefòn: 1-877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

Prevansyon

Konsèy Devlopman Timoun nan Santral New York, Inc.

100 Orange Place, , NY 13045
Cortland, NY 13045

Telefòn: 607-273-0259
Sèvi: Konte Cortland, Konte Tompkins

Ranfòsman ak Sipò Fanmi.Sa a ta pwolonje sèvis vizit lakay nou yo bay fanmi Cortland ki satisfè kritè kalifikasyon yo: Paran ansent oswa gen omwen yon timoun ki poko gen 6 an.Nan popilasyon sa a, y ap bay priyorite:

  1. Paran ki gen tibebe ak timoun piti,
  2. Paran ki gen pi gwo risk pou yo mete pitit yo deyò lakay yo,
  3. Paran ki gen plis risk pou yo repitasyon ak recidivis akòz timoun yo te fèk retounen nan swen yo,
  4. Fanmi ki te sijè yon apèl liy dirèk,
  5. Paran ki pa konekte ak lòt sèvis vizit lakay yo, epi
  6. Paran k ap travay pou reyinifikasyon ak pitit yo.

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.