Kondisyon Sèvis: Konte Dutchess

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: Dutchess County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

Child Abuse Prevention Center, Inc.

249 Hooker Avenue
Poughkeepsie, NY 12603

Telefòn: 845-454-0595

Yon Child Advocacy Center (CAC) baze sou apwòch ekip miltidisiplinè a lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo kapab mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman ak pouswit ka abi seksyèl sou timoun yo epi kote sèvis sipò apwopriye pou yo. yo ka bay viktim yo ak manm fanmi ki pa ofanse yo.Alyans Nasyonal pou Timoun (NCA) ak Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) bay yon kad estanda pou devlope ak etabli Sant Defans Timoun yo.

Vyolans domestik

Family Services, Inc.

29 North Hamilton Street
Poughkeepsie, NY 12601

Telefòn: 845-452-1110

Sèvis ki pa rezidansyèl yo.

Grace Smith House, Inc.

PO Box 5205
Poughkeepsie, NY 12602

Telefòn: 845-471-3038

Defann moun ki viktim vyolans domestik tankou paran adolesan, paran ki bezwen espesyal, paran CPS idantifye ak paran timoun ki pa ofanse yo wè nan Sant Prevansyon Abi sou Timoun.Sèvis rezidansyèl ak sèvis ki pa rezidansyèl.

House of Faith Ministry, Inc.

POBwat 1326
Wappingers Falls, NY 12590

Telefòn: 845-765-0293

Rezidans lan.

Healthy Families New York

Enstiti pou Sante Fanmi

279 Main Street Suite 201
New Paltz, NY 12561

Telefòn: 845-204-9567
Sèvi: Beacon, East Fishkill, Fishkill, Hyde Park, Poughkeepsie, Wappingers Falls

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Healthy Families New York MIECHV Ekspansyon

Enstiti pou Sante Fanmi

280 Main Street Suite 201
New Paltz, NY 12561

Telefòn: 845-204-9567
Sèvi: Beacon, East Fishkill, Fishkill, Hyde Park, Poughkeepsie, Wappingers Falls

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Parente

Cornell Coop Extension Konte Dutchess

2715 Route 44, Suite One
Millbrook, NY 12545

Telefòn: 845-677-8223

Vize timoun ak moun k ap bay swen yo nan relasyon fanmi fòmèl oswa enfòmèl pou bay fanmi yo dirèkteman oswa konekte fanmi yo ak jesyon ka, finansye, legal, medikal, lojman, konsèy sante mantal, aktivite relèv, devlopman jèn, edikasyon paran, defans edikasyon, ak gwoup sipò.

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Avenue
Rochester, NY 14604

Telefòn: 1-877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

Prevansyon

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.

TANF Post Adopsyon

Abbott House

100 North Broadway
Irvington, NY 10533

Telefòn: 914-591-7300

Sèvis apre adopsyon pou fanmi ki elijib pou TANF, tankou fanmi apre adopsyon, fanmi ki gen timoun ki nan pwosesis pou yo adopte, ak fanmi fanmi.