Kondisyon Sèvis: Konte Monroe

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: Monroe County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

Bivona Child Advocacy Center

275 Lake Avenue
Rochester, NY 14608

Telefòn: 585-935-7803

Yon Child Advocacy Center (CAC) baze sou apwòch ekip miltidisiplinè a lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo kapab mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman ak pouswit ka abi seksyèl sou timoun yo epi kote sèvis sipò apwopriye pou yo. yo ka bay viktim yo ak manm fanmi ki pa ofanse yo.Alyans Nasyonal pou Timoun (NCA) ak Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) bay yon kad estanda pou devlope ak etabli Sant Defans Timoun yo.

Vyolans domestik

Altènatif pou Battered Women, Inc.

PO Box 39601
Rochester, NY 14604

Telefòn: 585-232-5200

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.

Viv nan Greater Rochester, Inc.

1900 South Clinton Avenue
Rochester, NY 14618

Telefòn: 585-244-8400

Pwogram Prevansyon Abi Aje ak travayè sosyal devwe pou sèvi kòm yon lyezon ak resous pou ka yo idantifye.Bay Jesyon Ka bay Aje LGBTQ endividyèl yo.Pral konekte ansyen yo ak sèvis ki gen ladan rezo ki fèt pou sèvi moun LGBTQ pou diminye izolasyon epi adrese faktè risk espesifik pou viktim repete.Bay pwofesyonèl kominote a ak manm kominote yo edikasyon pou ankouraje konsyantizasyon, konpreyansyon ak prevansyon Abi sou Aje LGBTQ.

Healthy Families New York

Rochester Society for the Prevention of the Mechanty to Children

148 South Fitzhugh Street
Rochester, NY 14608

Telefòn: 585-325-6101 x. 237
Sèvi: Konte Monroe

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Parente

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Avenue
Rochester, NY 14604

Telefòn: 1-877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

Prevansyon

Viv nan Greater Rochester, Inc.

1900 South Clinton Avenue
Rochester, NY 14618

Telefòn: 585-244-8400
Sèvi: Konte Monroe

Pwogram prevansyon abi granmoun aje ak travayè sosyal devwe pou sèvi kòm yon lyezon ak resous pou ka yo idantifye.

Bay Jesyon Ka bay Aje LGBTQ endividyèl yo.Pral konekte ansyen yo ak sèvis ki gen ladan rezo ki fèt pou sèvi moun LGBTQ pou diminye izolasyon epi adrese faktè risk espesifik pou viktim repete.

Bay pwofesyonèl kominote a ak manm kominote yo edikasyon (ki gen ladan moun LGBTQ ki pa divilge yo ak fanmi yo oswa zanmi yo) pou ankouraje konsyantizasyon, konpreyansyon ak prevansyon Abi sou Aje LGBTQ yo.

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.

Rochester Society for the Prevention of the Mechanty to Children

148 South Fitzhugh Street
Rochester, NY 14608

Telefòn: 585-325-6101
Sèvi: Konte Monroe

Pwogram Teen Age Parent Support Services (TAPSS) sèvi paran ki poko gen 21 an ak pitit yo, li vize rekritman fanmi nan Rochester, yon zòn ki gen gwo pousantaj gwosès adolesan.Yo bay edikasyon ak sipò pou paran lè yo enkòpore pratik Sante Mantal Tibebe ak kourikoulòm Paran kòm Pwofesè (PAT) ki baze sou prèv, anplis aktivite pozitif paran-pitit.Vizit lakay chak semèn ap enkli vizit PAT pou yon mwayèn de 12 mwa.Konsèy pran plas nan yon varyete anviwònman epi adrese sipò relasyon entèpèsonèl ak vyolans entèpèsonèl, edikasyon seksyalite, ak istwa chòk.Yo bay jesyon ka yo pou evalye, planifye, fasilite ak defann opsyon ak sèvis yo ansanm.Patisipan yo konekte ak swen sante, tankou swen pedyatrik, planifikasyon familyal, ak depistaj devlopman ak referans/koneksyon nan Entèvansyon Bonè lè yo idantifye bezwen yo.Lòt sipò yo enkli efò otonòm, sipò edikasyon ak travay, ak gwoup sipò kanmarad.