Kondisyon Sèvis: Konte Nassau

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: Nassau County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Bronx altène Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Kings altènatif Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi New York altène Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Queens altène Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Richmond altène Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

The Safe Center LI, Inc.

15 Grumman Road West, Suite 900
Bethpage, NY 11714

Telefòn: 516-465-9313

Yon Child Advocacy Center (CAC) baze sou apwòch ekip miltidisiplinè a lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo kapab mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman ak pouswit ka abi seksyèl sou timoun yo epi kote sèvis sipò apwopriye pou yo. yo ka bay viktim yo ak manm fanmi ki pa ofanse yo.Alyans Nasyonal pou Timoun (NCA) ak Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) bay yon kad estanda pou devlope ak etabli Sant Defans Timoun yo.

Vyolans domestik

Circulo de la Hispanidad, Inc.

26 West Park Ave.
Long Beach, NY 11561

Telefòn: 516-431-1135

Sèvis ki pa rezidansyèl/ Ofri sèvis defans bileng (panyòl ak angle) pou viktim vyolans domestik.

Nassau County Coalition Against Domestic Violence, Inc.

15 Grumman Road West
Bethpage, NY 11714

Telefòn: 516-465-4700
516-542-0404 - Liy dirèk

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl pou viktim vyolans domestik.Defansè Vyolans Domestik (DV) ko-lokal nan biwo CPS la pou bay devlopman pwotokòl, konsiltasyon ka, vizit nan kay, fòmasyon kwa, ak travay ansanm nan plan sekirite pou viktim DV ak pitit yo.Defansè yo ka bay viktim yo ak fanmi yo sèvis dirèk tou.

The Safe Center LI, Inc.

15 Grumman Road West, Suite 1000
Bethpage, NY 11714

Telefòn: 516-465-4700

Sèvis Pwoteksyon Timoun/Kolaborasyon Vyolans Domestik: Defansè Vyolans Domestik (DV) ko-lokal nan biwo CPS la pou bay devlopman pwotokòl, konsiltasyon ka, vizit lakay, fòmasyon kwa, epi travay ansanm nan plan sekirite pou viktim DV ak pitit yo.

Healthy Families New York - Vizit nan kay

Family Service League, Inc

790 Park Ave.
Huntington, NY 11743

Telefòn: 631-647-3100
Sèvi: Hempstead, Roosevelt, Uniondale
Kòd postal: 11550, 11575, 11553

HFNY vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan. Vizitè lakay HFNY yo bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè yo.

Parente

Hispanic Counseling Center, Inc.

344 Fulton Ave.
Hempstead, NY 11550

Telefòn: 516-538-2613

Vize timoun ak moun k ap bay swen yo nan relasyon fanmi fòmèl oswa enfòmèl pou bay fanmi yo dirèkteman oswa konekte fanmi yo ak jesyon ka, finansye, legal, medikal, lojman, konsèy sante mantal, aktivite relèv, devlopman jèn, edikasyon paran, defans edikasyon, ak gwoup sipò.

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Ave.
Rochester, NY 14604

Telefòn: 877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

Prevansyon

Nassau BOCES Board of Cooperative Educational Services

Farber Admin Ctr., 71 Clinton Road
Garden City, NY 11530

Telefòn: 516-622-6870
Sèvi: Konte Nassau

Pwogram ParentChild Plus ak Family Child Care Provider angaje paran yo nan edikasyon timoun piti, sitou sèvi fanmi ki nan gwoup minorite yo. Modèl debaz ParentChild Plus se yon pwogram vizit lakay timoun piti ki baze sou prèv ki konsantre sou timoun ki nan popilasyon ki gen gwo risk. Pwogram nan ofri dezan sèvis entansif pa parapwofesyonèl ki byen antrene ak sipèvize pou timoun ki gen laj ant 16 mwa ak 4 an. Pwogram FCC a travay menm jan ak 'founisè yo.'A nouvo eleman ak kontra sa a se Komite Konsiltatif Paran an; bati sou pwogram vizit kay la nan apwofondi patisipasyon paran yo ak devlopman konpetans lidèchip.

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.