Kondisyon Sèvis: Konte Niagara

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: Niagara County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Bronx altène Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Kings altènatif Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi New York altène Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Queens altène Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Richmond altène Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

Niagara Falls Memorial Medical Center

501 dizyèm St.
Niagara Falls, NY 14302

Telefòn: 716-278-4543

Yon Child Advocacy Center (CAC) baze sou apwòch ekip miltidisiplinè a lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo kapab mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman ak pouswit ka abi seksyèl sou timoun yo epi kote sèvis sipò apwopriye pou yo. yo ka bay viktim yo ak manm fanmi ki pa ofanse yo.Alyans Nasyonal pou Timoun (NCA) ak Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) bay yon kad estanda pou devlope ak etabli Sant Defans Timoun yo.

Vyolans domestik

Sèvis Fanmi ak Timoun nan Niagara, Inc.

1522 Main St.
Niagara Falls, NY 14305

Telefòn: 716-285-6984

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl pou viktim DV ak pitit yo.

YWCA of Niagara, Inc.

32 Cottage St.
Lockport, NY 14094

Telefòn: 716-433-6714

Sèvis rezidansyèl ak sèvis ki pa rezidansyèl.Sèvis Pwoteksyon Timoun/Kolaborasyon Vyolans Domestik: Defansè Vyolans Domestik (DV) ko-lokal nan biwo CPS la pou bay devlopman pwotokòl, konsiltasyon ka, vizit lakay, fòmasyon kwa, epi travay ansanm nan plan sekirite pou viktim DV ak pitit yo.

YWCA nan Tonawandas ak Niagara Frontier

49 Tremont St.
North Tonawanda, NY 14120

Telefòn: 716-692-5580

Sèvis ki pa rezidansyèl yo.

Sant Opòtinite pou Fanmi

EPIC - Chak moun enfliyanse timoun yo

1021 Broadway St.
Buffalo, NY 14212

Telefòn: 716-332-4114
Sèvi: Konte Niagara, Konte Cattaraugus

Kourikoulòm paran yo gen ladann Fòmasyon Sistematik pou Paran Efektif (STEP); Triple P - Pwogram pou Paran Pozitif Nivo 3: Gwoup Diskisyon ak Nivo 3: Swen Prensipal; Ane enkwayab: Ti bebe BASIC ak Ane enkwayab: Lekòl matènèl BASIC; ak Strong African American Families (SAAF). Y ap refere nenpòt fanmi ki gen bezwen Sèvis Sante Mantal ak/oswa Sèvi ak Sibstans yo bay founisè kominotè yo. Pwogram nan pral bay sipò pou fanmi yo ki gen baryè pou resevwa sèvis sa yo lè yo bay kat gaz/jeton otobis/uber ak/oswa sipò gadri.

Healthy Families New York

Depatman Sèvis Sosyal Konte Niagara

1522 Main St.
Niagara Falls, NY 14305

Telefòn: 716-285-6984
Sèvi: Konte Niagara, zòn riral nan konte Orleans

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Sèvis Kominotè Pinnacle

1522 Main St.
Niagara Falls, NY 14305

Telefòn: 716-285-6984
Sèvi: Konte Niagara deyò Niagara Falls, Konte Oleans

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Parente

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Ave.
Rochester, NY 14604

Telefòn: 877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

Prevansyon

Distri lekòl vil Niagara Falls

630 66th St.
Niagara Falls, NY 14304

Telefòn: 716-286-0769
Sèvi: Niagara Falls, Konte Niagara

Focus on Families Family Resource Center Network ofri sipò bonè ak konplè bay fanmi ki gen timoun senk ane oswa mwens ki gen ladan edikasyon paran ki baze sou prèv (Ane enkwayab), enfòmasyon ak referans, aktivite paran-pitit, lyen ak entèvansyon bonè ak sèvis sante, gwoup sipò, rezo kominotè, lidèchip paran, ak aktivite sosyal fanmi.Sèvis yo vize pou katye pòvrete yo ki antoure Niagara Street, Cataract ak Lekòl Elemantè Abate.

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.