Kondisyon Sèvis: Konte Saratoga

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: Saratoga County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Bronx altène Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Kings altènatif Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi New York altène Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Queens altène Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Richmond altène Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

Saratoga Center for the Family, Inc.

359 Ballston Ave.
Saratoga Springs, NY 12866

Telefòn: 518-587-8008

Yon Child Advocacy Center (CAC) baze sou apwòch ekip miltidisiplinè a lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo kapab mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman ak pouswit ka abi seksyèl sou timoun yo epi kote sèvis sipò apwopriye pou yo. yo ka bay viktim yo ak manm fanmi ki pa ofanse yo.Alyans Nasyonal pou Timoun (NCA) ak Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) bay yon kad estanda pou devlope ak etabli Sant Defans Timoun yo.

Vyolans domestik

Katolik Charite nan Konte Saratoga, Warren ak Washington

142 Regent St.
Saratoga Springs, NY 12866

Telefòn: 518-793-9496

Sèvis Pwoteksyon Timoun/Kolaborasyon Vyolans Domestik: Defansè Vyolans Domestik (DV) ko-lokal nan biwo CPS la pou bay devlopman pwotokòl, konsiltasyon ka, vizit lakay, fòmasyon kwa, epi travay ansanm nan plan sekirite pou viktim DV ak pitit yo.

Sèvis Kriz Vyolans Domestik ak Vyòl Konte Saratoga

480 Broadway, LL20
Saratoga Springs, NY 12866

Telefòn: 518-584-8188

Sèvis rezidansyèl ak/oswa sèvis ki pa rezidansyèl.

Sant Sèvis Kominotè Zòn Mechanicville

PO Box 30, 6 South Main St.
Mechanicville, NY 12118

Telefòn: 518-664-4008

Sèvis ki pa rezidansyèl yo.Defans ki santre sou viktim yo ki reponn a bezwen viktim yo ak byennèt emosyonèl.Sensibilisation ak edikasyon nan kominote a. Sèvis vize pou rive jwenn popilasyon ki pa sèvi ak panyòl nan kominote a.

Healthy Families New York - Vizit nan kay

Mechanicville Area Community Services Center, Inc

6 S Main St.
Mechanicville, NY 12118

Telefòn: 518-664-8322, ekst. 1015
Sèvi: Konte Saratoga

HFNY vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan. Vizitè lakay HFNY yo bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè yo.

Parente

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Ave.
Rochester, NY 14604

Telefòn: 877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

Prevansyon

Mechanicville Area Community Services Center, Inc

PO Box 30, 6 South Main St.
Mechanicville, NY 12118

Telefòn: 518-664-8322, ekst.1004
Sèvi: zòn Mechanicville

pwogram Pre-K; Gwoup Edikasyon Fòmèl Paran pou paran yo; lòt resous ki sanble ak yon FRC.Popilasyon sib la se paran ki gen pi ba revni ki gen timoun piti ki gen laj preskolè nan pi gwo zòn Mechanicville, ki gen ladan vil Mechanicville ak vil Stillwater, Schaghticoke, ak Halfmoon.Pwogram Pre-K pou timoun; Gwoup Edikasyon Fòmèl Paran pou paran yo; lòt resous ki sanble ak yon FRC.Yo evalye ak refere fanmi yo pou bezwen konkrè yo ansanm ak lòt sèvis ke ajans la bay fanmi yo nan zòn taregt a, ki gen ladan yon gadmanje manje ki estoke pa biznis kominotè.[Eka nan sèvis nan zòn vize a gen ladan yon lis datant dezan pou Head Start, plas limite pou pwogram Pre-K, ak mank transpò nan lòt pwogram potansyèl yo.Objektif pwojè sa a se pou ranpli espas sa a nan sèvis pou fanmi yo.]

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.