Kondisyon Sèvis: Konte Westchester

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Compendium of Services: Westchester County

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Bronx altène Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Kings altènatif Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi New York altène Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Queens altène Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Richmond altène Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Child Advocacy Center

Biwo Pwokirè Distri Westchester County

WIHD/Cedarwood Hall
Valhalla, NY 10595

Telefòn: 914-493-5333

Yon Child Advocacy Center (CAC) baze sou apwòch ekip miltidisiplinè a lè li bay yon anviwonman ki pa menase, ki konsantre sou timoun kote manm ekip yo kapab mennen envestigasyon, evalyasyon, tretman ak pouswit ka abi seksyèl sou timoun yo epi kote sèvis sipò apwopriye pou yo. yo ka bay viktim yo ak manm fanmi ki pa ofanse yo.Alyans Nasyonal pou Timoun (NCA) ak Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) bay yon kad estanda pou devlope ak etabli Sant Defans Timoun yo.

Vyolans domestik

Hope's Door, Inc.

PO Box 203
Pleasantville, NY 10570

Telefòn: 914-747-0828

Sèvis rezidansyèl ak sèvis ki pa rezidansyèl.Sèvis Pwoteksyon Timoun/Kolaborasyon Vyolans Domestik: Defansè Vyolans Domestik (DV) ko-lokal nan biwo CPS la pou bay devlopman pwotokòl, konsiltasyon ka, vizit lakay, fòmasyon kwa, epi travay ansanm nan plan sekirite pou viktim DV ak pitit yo.

Kote Sè mwen an

1 Water St., 3yèm etaj
White Plains, NY 10601

Telefòn: 914-683-1333

Sèvis Pwoteksyon Timoun/Kolaborasyon Vyolans Domestik: Defansè Vyolans Domestik (DV) ko-lokal nan biwo CPS la pou bay devlopman pwotokòl, konsiltasyon ka, vizit lakay, fòmasyon kwa, epi travay ansanm nan plan sekirite pou viktim DV ak pitit yo.

Putnam/Northern Westchester Women's Resource Center, Inc.

935 South Lake Boulevard, Suite 2
Mahopac, NY 10541

Telefòn: 845-628-9284

Sèvis Pwoteksyon Timoun/Kolaborasyon Vyolans Domestik: Defansè Vyolans Domestik (DV) ko-lokal nan biwo CPS la pou bay devlopman pwotokòl, konsiltasyon ka, vizit lakay, fòmasyon kwa, epi travay ansanm nan plan sekirite pou viktim DV ak pitit yo.

Westchester County Office for Women

112 East Post Road, Sal 110B
White Plains, NY 10601

Telefòn: 914-995-5972

Sèvis ki pa rezidansyèl yo.Sèvis Pwoteksyon Timoun/Kolaborasyon Vyolans Domestik: Defansè Vyolans Domestik (DV) ko-lokal nan biwo CPS la pou bay devlopman pwotokòl, konsiltasyon ka, vizit lakay, fòmasyon kwa, epi travay ansanm nan plan sekirite pou viktim DV ak pitit yo.

Healthy Families New York

Julia Dyckman Andrus Memorial, Inc.

1156 North Broadway
Yonkers, NY 10701

Telefòn: 914-968-1663
Sèvi: Yonkers

Healthy Families New York (HFNY) vize paran k ap tann ak paran ki gen yon tibebe ki gen mwens pase twa mwa ki gen karakteristik ki mete yo nan gwo risk pou abi oswa neglijans sou timoun epi k ap viv nan kominote vilnerab ki make pa gwo pousantaj povrete, mòtalite timoun, ak gwosès adolesan.Vizitè kay Healthy Families New York (HFNY) bay fanmi yo sipò, edikasyon, ak lyen ak sèvis kominotè.

Parente

Family Services Society of Yonkers, Inc.

30 South Broadway
Yonkers, NY 10703

Telefòn: 914-963-5118

Vize timoun ak moun k ap bay swen yo nan relasyon fanmi fòmèl oswa enfòmèl pou bay fanmi yo dirèkteman oswa konekte fanmi yo ak jesyon ka, finansye, legal, medikal, lojman, konsèy sante mantal, aktivite relèv, devlopman jèn, edikasyon paran, defans edikasyon, ak gwoup sipò.

Kinship Navigator Program Katolik Family Center

87 N. Clinton Ave.
Rochester, NY 14604

Telefòn: 877-454-6463

Ede moun k ap pran swen fanmi yo, ak timoun ki nan swen yo, pou yo jwenn aksè a enfòmasyon ak sèvis sipò kominotè.Nenpòt moun k ap bay swen ki abite nan Eta a kapab itilize liy telefòn gratis oswa sit entènèt la pou idantifye sèvis ki gen rapò ak swen fanmi yo nan lokal lakay yo.Anplis de sa, espesyalis Kinship disponib pou evalye bezwen moun kap bay swen yo epi devlope yon plan aksyon.

Prevansyon

Sèvis Legal nan Hudson Valley

90 Maple Ave.
White Plains, NY 10601

Telefòn: 914-949-1305, ekst. 137
Sèvi: Konte Westchester

Pwojè fanmi sèvis legal.

Pwogram nan pral bay sèvis legal dirèk epi fè sesyon fòmasyon edikasyon legal ki enpòtan pou fanmi yo ak yon gwo anfaz sou estabilize lojman pèmanan.Yon pati nan patisipan yo nan sesyon fòmasyon yo pral ale nan klinik edikasyon legal epi yo pral refere yo pou sèvis yo.Demografik sible yo se fanmi ki gen yon ti revni ak moun ki gen risk pou abi oswa move tretman sou timoun ak/oswa vyolans domestik, ant jenerasyon oswa fanmi.

Gen 4 biwo nan Konte Westchester, ki chita nan Peekskill, Mount Vernon, White Plains ak Yonkers; Avoka Anplwaye Kinship Project la sitiye nan biwo Yonkers ak fleksibilite pou rankontre kliyan nan lòt kote yo.

Prevent Child Abuse NY - Liy Èd pou Paran

4 Global View
Troy, NY 12180

Telefòn: 1-800-TIMOUN
Sèvi: Nan tout eta a

Inisyativ Rejyonal pou Prevansyon Abi sou Timoun ki itilize fòmasyon Kad Faktè Pwoteksyon yo epi ki rasanble kowalisyon kwa-sistèm nan kat kominote yo.Sant Enfòmasyon ak Resous Paran yo, ki gen ladan Liy Asistans pou Paran ki ede paran/moun k ap bay swen yo atravè apèl, imèl, ak demann an pèsòn, ak rechèch sou sitwèb.Ase Kanpay Abi pou diminye abi seksyèl sou timoun.PCANY te kòmanse kòm fòmatè Standard of Quality for Family Strengthening and Support (SOQ) pou Rezo Sipò pou Fanmi Eta New York (NYSFSN) pandan ane ki sot pase a.Tout aktivite sa yo gen ladan yon eleman lidèchip/angajman paran.

Sèvis kominotè jwif Westchester

845 North Broadway
White Plains, NY 10603

Telefòn: 914-761-0600
Sèvi: Konte Westchester

Modèl nasyonal la, ankouraje entèraksyon paran-pitit ak alfabetizasyon bonè lè l sèvi avèk yon kourikoulòm preparasyon pou lekòl.Pwogram nan fè modèl Swen pou Timoun Fanmi tou.Yo fè evalyasyon epi yo ofri referans pou sèvis ki nesesè yo selon bezwen yon fanmi.Sèvis Prensipal yo se: Vizitè Kay yo rankontre ak yon paran ak yon timoun, entwodwi yon liv ak yon jwèt kòm zouti pou anseye konpetans alfabetizasyon epi ankouraje entèraksyon paran-pitit ki lakòz plis kominikasyon ak lyezon.Objektif pwogram nan se sipòte paran an kòm premye e pi enpòtan pwofesè timoun nan.

Yo evalye fanmi yo, lè l sèvi avèk PACT (Paran ak Timoun Ansanm), mezire aktivite paran yo ak CBT (Titmo Konpòtman Timoun), evalye konpòtman kognitif, sosyal ak emosyonèl timoun yo.Dapre evalyasyon debaz yo, pwogrè yo dokimante sou tan.

Sant Paran Timoun tou bay resous pou fanmi yo epi li gen ladan l yon sant depoze de fwa pa semèn.Pandan COVID, gen sesyon vityèl regilye pou fanmi yo.