Lwa sou Libète Enfòmasyon Eta New York

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Lwa sou Libète Enfòmasyon Eta Nouyòk

Mande Dosye Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Atravè Lwa sou Libète Enfòmasyon Eta New York

Si w ap mande dosye ki gen rapò ak rapò sou abi oswa move tretman sou timoun, w ap bezwen antre nan Pòtal Request For Information (RFI) OCFS a lè l sèvi avèk kont NY.gov ou nan:

OCFS RFI Portal

Si ou pa gen yon kont NY.gov, klike sou lyen Kreye yon kont epi swiv enstriksyon yo pou anrejistre nouvo kont ou a. Depi w fin siyen sou Pòtal OCFS RFI a, w ap mande w pou w jwenn enfòmasyon ki nesesè pou w trete demann ou an.

Si w soumèt yon demann pou dosye abi oswa move tretman sou timoun nan FOIL, yo pral refize demann ou anba FOIL epi yo pral mande w pou swiv pwosesis ki endike anwo a.

Apèsi sou lekòl la

Lwa sou Libète Enfòmasyon ( FOIL ), Atik 6 (Seksyon 84-90) Lwa sou Ofisye Piblik Eta Eta Nouyòk yo, bay piblik dwa pou jwenn aksè nan dosye ajans gouvènman yo kenbe ak sèten eksepsyon.

"Dosye" vle di nenpòt enfòmasyon ki kenbe, kenbe, ranpli, pwodui oswa repwodui pa, avèk oswa pou ajans sa a, nan nenpòt fòm fizik ki gen ladan, men pa limite a, rapò, deklarasyon, egzamen, memorandòm, opinyon, dosye, dosye, liv, manyèl, bwochi, fòm, papye, desen, desen, kat, foto, lèt, mikrofim, kasèt òdinatè oswa disk, règ, règleman oswa kòd.

Fè yon demann FOIL

Tout demann pou dosye yo dwe fè alekri bay Ofisye Aksè Dosye OCFS la. Tanpri byen presi ke posib nan dekri dosye w ap chèche yo.

Dwa pou Fè Apèl

Dapre dispozisyon Lwa sou Ofisye Piblik yo, ou ka fè apèl kont yon detèminasyon FOIL. Si ou vle soumèt yon apèl konsa, ou dwe fè sa nan 30 jou apre repons alekri a demann FOIL ou a . Tanpri mete yon kopi demann orijinal la pou dosye ak yon kopi lèt repons FOIL ou te resevwa a avèk lèt apèl ou a pou:

Ofisye Apèl Dosye
Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Eta New York
52 Washington Street, Sal 143 Nò
Rensselaer, New York 12144

Ofisye apèl OCFS a pral egzamine demann lan, fè yon rechèch segondè nan dosye, si sa nesesè, re-egzamine egzanpsyon yo te refize demann lan, epi/oswa konsilte ak avoka divizyon si sa nesesè. Nan dis (10) jou ouvrab apre li resevwa Apèl la, ofisye apèl la pral eksplike totalman alekri rezon ki fè yo refize plis oswa li pral bay aksè total oswa pasyèl nan dosye yo chache a. Tanpri endike nimewo demann FOIL la lè w ap koresponn sou sijè sa a.