OCFS-1119 (Rev 10/2013)

 

ETA NEW YORK

BIRO SÈVIS TIMOUN AK FANMI

Komisyon pou avèg yo

RAPÒ EVALYASYON VIZYON BA


SEKSYON SA A DWE RANPLI PA KONSEYE OSWA MANAJÈ KA AJANS PRIVE.

egzanp: 22/03/1959

SEKSYON SA A DWE RANPLI PA ESPESYALIS BW VISION

Toupre

APARÈY OPTIC REKÒMANDE

 

Rapò naratif: (Enkli enfòmasyon sou travay yo dwe fè, akseptasyon kliyan an nan aparèy, kondisyon espesyal ki nesesè, tankou ekleraj, pwèstans, restriksyon tan, elatriye)

egzanp: 22/03/2011

egzanp: 22/03/2011

egzanp: 22/03/2011


KÒMANTÈ ANPLIS: