Lejislasyon ak Règleman Paj Akèy

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Paj Akèy Lejislasyon ak Règleman

Rapò jijman yo

Dapre Dekrè Egzekitif No.131 Gouvènè Mario Cuomo te pibliye nan dat 4 desanm 1989, epi rekonfime pa Dekrè Egzekitif Nimewo 2 Gouvènè Andrew M. Cuomo te pibliye nan dat 1ye janvye 2011, chak ajans oblije pibliye yon rapò ki tabli. etap ajans lan pran pou konfòme Lòd la. Rapò ansyen Depatman Sèvis Sosyal la, yon ajans predesesè Biwo Timoun ak Sèvis Lafanmi an, te detaye etap yo te pran pou konfòme Lòd la. Dispozisyon sa yo kontinye an vigè e yo aplikab pou Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi

Kòd, Règ ak Règleman New York (NYCRR)

NYCRR prensipalman genyen règ ak règleman ajans eta yo te adopte dapre Lwa sou Pwosedi Administratif Eta (SAPA).

Règleman ijans

Yon règleman ijans se yon règleman ki te adopte sou yon baz akselere, tanporè paske Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi (OCFS) te detèmine ke li nesesè pou prezèvasyon sante piblik, sekirite oswa byennèt jeneral, e ke li ta dwe kontrè ak enterè piblik la reta adopsyon an konfòme li avèk pwosesis la òdinè pou adopte pwopozisyon regilasyon.

Règleman Depoze pou Kòmantè Piblik

Yon pwopozisyon règleman ki depoze pou kòmantè piblik se yon nouvo pwopozisyon règleman, oswa yon amannman oswa anilasyon yon règleman ki egziste deja, ke OCFS ap konsidere adopte sou yon baz pèmanan.

Règleman konsansis depoze pou kòmantè piblik

Yon règleman pwopoze yo ka depoze kòm yon règleman konsansis si ajans lan konkli ke règleman yo pwopoze a pa gen kontwovèsyal dapre sijè li yo ak efè potansyèl li sou pati reglemante yo.

Règleman Adopte Final yo

Yon règleman final yo te adopte se yon règleman ki te deja pwopoze ak pibliye, pou ki piblik la te bay yon opòtinite pou fè kòmantè, e ke OCFS kounye a te adopte sou yon baz pèmanan.

Ajanda regilasyon

Lwa sou Pwosedi Administratif Eta a (SAPA) egzije OCFS pou l pibliye de fwa pa ane yon Ajanda Regilasyon ki bay lis chanjman regilasyon li ap konsidere kounye a, men pou ki pa gen okenn depoze pwopozisyon fòmèl poko kòmanse.

Pou plis enfòmasyon konsènan Rejis Eta a oswa pou wè piblikasyon anvan yo, ale sou: www.dos.ny.gov/info/register.htm