Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Gouvènè Cuomo anonse 30 milyon dola nan bous detid pou gadri pou travayè esansyèl ak founiti pou founisè swen timoun.

Eta New York pral aplike finansman federal CARES pou bay gadri pou timoun epi kenbe anplwaye esansyèl yo nan travay la

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a Eta New York pral bay tout travayè esansyèl yo bousdetid pou gadri apati lendi 20 avril.Travayè esansyèl yo enkli premye sekouris yo tankou founisè swen sante, anplwaye pharmaceutique, lapolis, ponpye, travayè livrezon manje, anplwaye makèt ak lòt moun ki nesesè pou reponn a pandemi COVID-19 la.Depans gadri pou timoun yo pral kouvri ak $30 milyon dola nan finansman Lwa CARES federal pou anplwaye esansyèl ki gen revni ki mwens pase 300 pousan nivo povrete federal la – oswa $78,600 pou yon fanmi kat moun – epi yo pral peye jiska to mache pou chak rejyon nan tout eta a. .

“Nan mitan kriz sa a, li enpòtan pou nou sipòte travayè esansyèl nou yo nan tout fason nou kapab,” te deklare Gouvènè Cuomo."Nou pa ka pèmèt yon mank de gadri pou kenbe yo lakay ou lè nou bezwen yo nan travay la epi sove lavi."

Travayè esansyèl yo ka itilize finansman an pou peye pou aranjman swen ki egziste deja yo.Si yon travayè esansyèl bezwen gadri, li ka kontakte ajans rekòmandasyon ak resous gadri lokal yo (CCRR) pou jwenn pòs.Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York ap administre pwogram nan.

Komisyonè OCFS Sheila J. Poole di, “Travayè esansyèl k ap goumen nan premye liy pandemi sa a se ewo ki merite tout sipò nou ka bay."Nou fyè pou nou bay sèvis sa a pou yo ka fè travay yo san yo pa enkyete w pou jwenn swen pou timoun."

Finansman CARES yo pral itilize tou pou achte founiti pou founisè gadri nan tout eta a ki rete ouvè, tankou mask, gan, kouchèt, ti sèvyèt ti bebe, fòmil ak manje.CCRR yo pral resevwa sibvansyon ki totalize apeprè $600 pou chak founisè.Founisè k ap chèche pwovizyon ta dwe kontakte CCRR yo.