Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

GOUVÈNÈ HOCHUL SIYEN LEJISLASYON KI PÈMÈ MOUN Okòmansman ELIJIBLE, MEN LI REFIZE ESTATI JÈN DELENAN POU REAPLIKE POU DEZISYON RETROACTIVE.

Lejislasyon (S.282/A.6769) Pèmèt moun ki te kondane pou yon krim epi ki elijib pou estati delenkan jèn men yo te refize deziyasyon an okòmansman, reaplike pou deziyasyon retwoaktif.
   
Gouvènè Kathy Hochul siyen jodi a lwa (S.282/A.6769)ki pèmèt moun ki te anba laj 19 an lè yo te kondane pou yon krim, epi ki donk elijib pou estati jèn delenkan, men yo refize deziyasyon an pou yo reaplike pou estati delenkan jèn an retwoaktif.
 
Gouvènè Hochul te deklare, “Twòp Nouyòkè ki te fè move chwa nan yon laj jèn oblije fè fas ak konsekans kondanasyon kriminèl yo pandan tout lavi yo ki refize yo yon dezyèm chans pou yo gen yon lavi pwodiktif e ki bay satisfaksyon.“Kominote yo pwospere lè chak manm gen opòtinite pou kontribiye e li lè pou New York fè chanjman ki nesesè pou asire tout moun gen yon chans jis pou reyisit.Gras a lejislasyon sa a, nou kapab kounye a sipòte moun ki te aprann nan erè yo lè yo elimine stigma yon kondanasyon kriminèl, epi ba yo opòtinite pou yo retounen sou pye yo."
 
Pou moun ki kondane pou yon krim lè yo poko gen 19 an, lwa New York sou Youthful Offender bay opòtinite pou kondanasyon yo ranplase pa yon jijman konfidansyèl, ki pa kriminèl ak yon santans prizon redwi.Yon dosye kriminèl gen efè dirab, tankou patipri sosyete a ak aksè limite nan travay - de baryè enpòtan nan reyabilitasyon ki ogmante dramatikman chans pou yo recidivis.Anpil nan moun ki poko gen 19 an lè yo kondane ak elijib pou estati delenkan jèn yo toujou pa akòde li.Lejislasyon sa a pèmèt moun ki pa te akòde deziyasyon sa a epi ki pa te kondane pou yon lòt krim nan omwen senk ane depi premye santans yo pou aplike pou deziyasyon retwoaktif estati delenkan jèn.
 
Senatè Zellnor Myrie te di, "Kominote nou yo pi fò ak pi an sekirite lè moun yo gen yon piki jis nan yon dezyèm chans.Jèn moun yo souvan pote konsekans yon kondanasyon kriminèl pou tout lavi, e lejislasyon sa a ta pèmèt yo aplike nan tribinal kondanasyon an pou yon nouvo detèminasyon estati delenkan jèn.Mwen rekonesan anvè Gouvènè Hochul, Manm Asanble Hyndman ak anpil defansè ak aktivis ki te pataje istwa yo, e mwen espere kontinye batay pou jistis, sekirite ak yon sistèm jistis ki respekte pi gwo ideyal nou yo”.
 
Manm Asanble Alicia Hyndman te di, "Jèn yo ta dwe trete menm jan an nan sistèm legal nou an.Lejislasyon sa a ki vin lwa pral bay moun ki kondane anvan yo fè 19 an, yon dezyèm chans enpòtan pou yo kite stigma yon dosye kriminèl dèyè.Mwen ta renmen rekonèt kòlèg mwen Aravella Simotas pou defans inplakabl li pou lejislasyon sa a pandan plizyè ane yo."