Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Sant rezidansyèl Harriet Tubman vann nan vann piblik pou $900,000

Komisyonè Biwo Sèvis Jeneral Eta New York (OGS) RoAnn M. Destito te anonse vann Sant Rezidansyal Harriet Tubman nan vann piblik pou $900,000.Ansyen sant rezidansyèl pwopriyete a, ki te fèmen an 2011 la sitiye nan 6706 Pine Ridge Road, Auburn, NY, Konte Cayuga.Òf minimòm pou pwopriyete a te $250,000 e te gen twa soumisyonè ki anrejistre nan vann piblik la ki te fèt nan Sennett Town Hall la.Moun ki gen siksè pa t divilge plan pou pwopriyete a, sepandan plan yo dwe konfòme yo ak lwa dekoupaj an zòn lokal yo.Yo prevwa fèmti sou pwopriyete a ak transfè bay nouvo pwopriyetè a pral fèt pandan plizyè mwa kap vini yo.

Komisyonè Destito te di: “Redwi fado taks sou Nouyòkè yo ak ankouraje envestisman biznis prive yo se te priyorite Eta New York la.“Lavant jodi a akonpli tou de.Kontribyab yo p ap peye frè antretyen yo ankò pou yon pwopriyete ki pa itilize yo epi acha pa yon konpayi prive pral mete pwopriyete sa a tounen sou woulo taks yo.”

“Vann sa a ekonomize lajan kontribyab yo epi finalman pral transfòme yon etablisman ki koute chè epi ki pa sèvi ak yo an opòtinite ki pral pi byen sèvi kominote a,” te deklare Prezidan, CEO ak Komisyonè ESD Kenneth Adams.“Mwen bat bravo pou efò konjwen Biwo Sèvis Jeneral Eta nou an, Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi, Empire State Development ak lòt patnè ajans Eta nou yo ki te travay kole kole pou jwenn yon moun ki gen siksè pou Sant Rezidansyèl Harriet Tubman.”

“Pandan transfòmasyon nan jistis jivenil New York la ap kontinye, li enpòtan pou asire n ap re-itilize pwopriyete leta a pou maksimize opòtinite envestisman nan kominote nou yo,” te deklare Gladys Carrión, Komisyonè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi.“Vann jodi a kòmanse pwochen chapit pou pwopriyete sa a epi OCFS sipòte fòsman pouse Gouvènè a pou ankouraje biznis atravè eta a.”

Sant Rezidansyal Harriet Tubman, ki te konstwi an 1993, se yon ansyen etablisman Jistis Jivenil Eta New York Eta New York pou sèvis pou timoun ak fanmi.Sant lan sitiye sou prèske 110 kawo tè, amelyore ak 23,865 pye kare nan bilding amelyorasyon.Pwopriyete a gen ladan yon etablisman 11,800 pye kare ak biwo, salklas, kwizin/sal manje, espas lwazi, yon jimnazyòm 6,600 pye kare ak de garaj antretyen.

Pwochen vann piblik piblik byen imobilye eta a se Sant Resepsyon Pyramid ki nan 470 East 161st Street nan Bronx le 16 oktòb.Òf minimòm lan pral $3.9 milyon dola.Sant Resepsyon Piramid lan, c. 1915, se yon ansyen sant resepsyon Biwo Eta New York pou Sèvis Timoun ak Fanmi.Enstalasyon 60,000 pye kare ak kat etaj te yon fwa yon YMCA epi eta a te apropriye an 1967.Ou ka jwenn detay sou Pyramid Reception Center ak plis vann piblik sipli imobilye ki pral gen nan eta a nan https://ogs.ny.gov/nysstore epi chwazi “Imobilye”.