Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Avètisman Konsomatè: GOUVÈNÈ CUOMO AVÈTI NOUYÒKÈ SOU DEPLIKASYON PWOGRAM STAR TWON YO

Lèt yo ofri pou ranpli aplikasyon STAR gratis a yon pri

Gouvènè Andrew M. Cuomo te konseye kontribyab yo pou yo pran prekosyon ak demann ki ofri yon sèvis ki baze sou frè pou aplike pou egzanpsyon taks sou pwopriyete School Tax Relief (STAR) – lè pwopriyetè kay yo ka aplike gratis.

Nouvo pwopriyetè kay yo te resevwa lèt ki ofri pou enskri yo nan Pwogram STAR pou yon frè konsiderab ki ekivalan a tout kantite ekonomi premye ane kontribyab yo – ki an mwayèn $700 nan tout eta a epi ki ka rive jiska $3,000 pou granmoun aje nan Lower Hudson Valley ak sou Long Island.Ou ka wè yon egzanp lèt sa yo isit la.

“Nou pa dwe twonpe Nouyòkè yo: enskripsyon nan Pwogram STAR la gratis, pratik, epi li bay kontribyab plizyè santèn, e pafwa dè milye, soulajman taks sou pwopriyete chak ane,” Gouvènè Cuomo te deklare."Mwen ankouraje nenpòt pwopriyetè kay ki pa resevwa yon egzanpsyon STAR pou yo aplike poukont yo epi pou yo evite konplo malonèt k ap chèche fè w peye pou soulajman taks ki dwa pa w la."

Egzanpsyon STAR yo se sèlman egzanpsyon taks sou pwopriyete Eta New York ki finanse.Gen de egzanpsyon STAR: Basic STAR pou pwopriyetè kay ki gen revni ki mwens pase $500,000, ak Enhanced STAR pou granmoun aje ki gen revni anba $81,900.Dat limit pou enskri nan Pwogram STAR la se 31 desanm 2013.

Pou aplike pou STAR:
•Deyò Vil Nouyòk, pwopriyetè kay yo ta dwe soumèt yon aplikasyon nan biwo evalyatè lokal yo
• Vil Nouyòk gen yon fòm apa, ke pwopriyetè kay yo ka mande lè yo rele 311 si yo pa gen aksè entènèt.

Nouvo Pwogram Enskripsyon STAR

Pou elimine gaspiyaj ak fwod nan Pwogram STAR, pwopriyetè kay ki deja resevwa egzanpsyon Basic STAR yo oblije anrejistre nan Depatman Taks Eta New York ane sa a.
Pou ka elijib pou Pwogram STAR, pwopriyete a dwe rezidans prensipal pwopriyetè yo.Malgre egzijans sa a, yon etid Depatman Taks ane pase a te jwenn ke plizyè milye pwopriyetè plizyè pwopriyete t ap resevwa plis pase yon egzanpsyon STAR.

Plis pase 60% nan 2.6 milyon moun ki resevwa Basic STAR yo deja anrejistre pou egzanpsyon yo.Enskripsyon sou Enskripsyon an pran mwens pase kat minit epi yo ka fè sou sitwèb Depatman Taks la.Pwopriyetè kay ki pa gen aksè entènèt ta dwe rele 518-457-2036 pou enskri.

Dat limit enskripsyon an se 31 desanm 2013.

Pou plis enfòmasyon:

•Anrejistre sou Entènèt nan www.tax.ny.gov (materyèl enskripsyon yo disponib nan sèt lang)
•Rele 518-457-2036 pou w anrejistre pa telefòn
• STAR Registration Media Center gen ladann grafik, fèy enfòmasyon ak lòt lyen pou laprès
• Youtube videyo
• Demo sou entènèt
• Swiv Depatman Taks sou Twitter pou jwenn mizajou sou Enskripsyon STAR an tan reyèl