Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Gouvènè Cuomo Dekri Konsèy Sekirite pou Fanmi k ap vizite Pak Amizman ete sa a

Gouvènè Andrew M. Cuomo te bay konsèy sou sekirite pou fanmi k ap vizite pak amizman ete sa a.Enspektè Depatman Travay Eta a ki fè respekte mezi sekirite pak amizman yo nan tout eta a te bay paran yo ak moun k ap vizite pak yo direktiv debaz sa yo pou yo ka evite blese. 
Gouvènè Cuomo di konsa, “Ete sa a pwomèt li pral yon gwo sezon plezi pou fanmi nan New York, pandan w ap sonje sekirite a vin premye."Mwen ankouraje tout moun k ap vizite youn nan gwo fwa oswa pak amizman nou yo pou yo revize konsèy sa yo epi pou yo pase yon tan ki an sekirite epi ki agreyab." 
Yo ankouraje moun k ap ale nan pak yo pou yo obsève direktiv sekirite pou woulib sa yo:
Paran ki gen timoun:
 • Pa sipoze yon woulib san danje pou timoun si ou kenbe yo.
 • Paran yo pa ta dwe janm monte charyo oswa machin eksepsyonèl ak timoun sou janm yo.
 • Obsève restriksyon laj, wotè ak pwa.
 • Pale ak timoun yo pou yo konnen sa pou yo atann de woulib la.
 • Si pitit ou a vin pè, mande (si sa posib) pou yo sispann woulib la.
 • Si pitit ou a pè woulib la, li pi bon pou w pa mete l sou li.
 • Se pa tout woulib ki apwopriye pou tout timoun, menm si yo satisfè kondisyon wotè yo.
 • Woulib dlo mande plis atansyon.
 • Mache, pa kouri, sou pil pisin ak alantou.
 • Sou glisad dlo, swiv enstriksyon yo epi kite zòn pisin nan anba a byen vit.Toujou glise pye yo an premye; glisman tèt premye se yon gwo kòz blesi nan tèt ak kou.
 • Sèvi ak aparèy flotasyon lè sa nesesè.
Jeneral:
 • Koute enstriksyon operatè woulib la.
 • Li epi swiv avètisman ak enstriksyon ki afiche yo.
 • Kenbe men ak pye andedan woulib la pandan l ap deplase.
 • Pa rive nan direksyon kloti oswa baryè.
 • Tache rad ki lach ak cheve long.
 • Pa bwè epi monte.
 • Pa kanpe oswa eseye kite yon woulib jiskaske li rive nan yon kanpe nèt.
 • Tcheke aparèy kontrent pou asire w ke yo byen fèmen.
 • Evite jwèt cheval.
 • Pa janm eseye debloke oswa dekole yon aparèy kontrent jiskaske operatè a mande l.
Sit wèb Depatman Travay pou sekirite pak la - www.ridesafeny.com - ofri paran ak timoun konsèy itil sou sekirite vwayaj.Sit la fè li tou senp pou imel Depatman an pou rapòte kondisyon ki pa an sekirite. 
Depatman Travay fè respekte sekirite amizman nan tout eta a, eksepte nan Vil Nouyòk, kote se responsablite Depatman Bilding Vil Nouyòk la.Li enspekte woulib nan pak estasyonè omwen yon fwa pa ane ak nan kanaval vwayaje oswa fwa chak fwa yon woulib mete kanpe nan yon nouvo kote.Ane pase a, depatman an te enspekte plis pase 1,716 avni ak 7,395 aparèy amizman. 

Divizyon Estanda Travay ajans lan kontwole tou pak amizman, fwa ak kanaval atravè eta a pou asire konfòmite ak lwa travay Eta New York.Salè minimòm nan Eta New York se $8.00 pa èdtan.Pou pifò okipasyon yo, yo dwe peye anplwaye yo lè siplemantè apre 40 èdtan travay nan yon semèn a 1 ½ fwa to peman èdtan yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou pak amizman ak lòt bagay amizan pou fè nan New York, tanpri vizite www.iloveny.com oswa telechaje aplikasyon I Love NY nan iTunes oswa Android.