Atik nouvèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik nouvèl

Gouvènè Cuomo Siyen Lejislasyon pou Pwoteje jèn Timoun kont pwodui chimik danjere yo jwenn nan pwodwi konsomatè yo

Gouvènè Andrew M. Cuomo te siyen jodi a lejislasyon ki pwoteje timoun piti nan elaji entèdiksyon sou vant pwodwi ki gen TRIS, yon pwodui chimik ki lakòz kansè yo itilize kòm yon rezistan flanm dife.

Gouvènè Cuomo di konsa, “Okenn paran pa ta dwe oblije devine si jwèt yo oswa chèz machin yo achte pou pitit yo a an sekirite."Nouvo lwa sa a pral non sèlman bay pwoteksyon adisyonèl pou timoun piti, li bay paran yo lapè ki pral kounye a konnen ke pwodwi gadri komen yo achte nan New York p ap genyen pwodui chimik danjere sa a."

Nouvo lwa sa a, (A4741/S3703-B), elaji definisyon TRIS la pou l genyen yon lòt pwodui chimik, TDCPP (Tris (1,3-dichloro-2-propyl) fosfat), ki soti nan yo itilize nan pwodui gadri pou konsomatè yo, tankou pwodwi ti bebe, jwèt, chèz machin, zòrye tete, matla bèso, pousèt ak lòt bagay ki gen entansyon itilize pa timoun ki poko gen twazan.

Altènatif ignifuge flanm dife yo disponib kòm yon ranplasan pou TRIS, asire ke pwodwi sa yo ka rete esansyèlman menm bagay la men ak ekspoze redwi timoun yo nan pwodui chimik la.

Senatè Mark Grisanti te di konsa, “Pwoteje pi jèn Nouyòkè yo ki pi fasil pou enjere pwodui chimik danjere yo enpòtan pou yo mennen yon vi aktif e an sante.Mwen fyè dèske mwen te patwone lwa sa a, ki pral bay paran yo plis konfyans lè yo achte pwodwi pou pitit yo, y ap fè sa san pwodui chimik danjere tankou TRIS.Mwen remèsye Gouvènè Cuomo dèske li siyen pwojè lwa sa jodi a ak kòlèg mwen yo nan lejislati a pou travay yo fè sou pwoblèm enpòtan sa a.”

Manm Asanble Bob Sweeney, Prezidan, Komite Pèmanan Asanble Eta New York sou Konsèvasyon Anviwònman, te di, “Timoun yo pi sansib ak plis risk pou yo ekspoze a pwodui chimik yo.Pasaj lejislasyon sa a se yon etap enpòtan pou pwoteje timoun yo kont risk pou sante ki pa nesesè ke pwodui chimik yo jwenn nan pwodui ki fèt pou jèn timoun yo.Gen altènativ ki pi an sekirite ak TRIS ki pa gen menm pwoblèm sante yo.”

Nouvo lwa a baze sou lwa Gouvènè Cuomo te siyen an 2011, ki te ogmante kantite pwodui chimik ignifuge ki entèdi yo.