Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 31 mas 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 5184748418

GOUVÈNÈ HOCHUL PWOKLAMASYON POU SELEBRE JOU VIZIBILITE TRANSGENDER

31 Mas nan New York te pwoklame Jou Vizibilite Transganr - Li Pwoklamasyon an Isit la
 
Yo pral limen Bòn Eta a nan selebrasyon Jounen Vizibilite Transganr  
 
Gouvènè rekonèt nivo istorik reprezantasyon manm transganr ak sèks ki pa konfòme yo ak manm administrasyon l ki pa binè.
 
Videyo ki montre reprezantasyon manm transganr nan biwo Gouvènè a Isit la
 
    
Gouvènè Kathy Hochul te pibliye jodi a yon pwoklamasyon ki deklare 31 mas 2022 Jounen Vizibilite Transganr yo, pou selebre kominote trans nan Eta New York ak atravè peyi a.Gouvènè a te anonse tou ke monument Eta New York yo pral limen woz, blan ak ble limyè aswè a, 31 mas, nan selebrasyon Jounen Vizibilite Transganr yo e li rekonèt nivo istorik reprezantasyon transganr aklè, ki pa konfòm ak sèks ki pa binè. manm administrasyon li.
    
Gouvènè Hochul te deklare, “Jodi a, nou selebre Jounen Vizibilite Transganr yo lè nou mete aksan sou kontribisyon inonbrabl manm kominote transganr yo te fè nan Eta New York ak atravè peyi a."Jou sa a ogmante konsyantizasyon sou diskriminasyon moun transganr, moun ki pa konfòme ak sèks yo fè fas ak moun ki pa binè atravè mond lan.Pandan ke lejislatè yo nan lòt eta yo ap pase pwojè lwa ki mal elektè transganr yo, mwen fyè pou m anonse nominasyon kat sèvitè piblik ki gen eksperyans transganr devwe ak kalifye pou travay avè m nan kontinye sipòte kominote transganr la nan batay li pou jistis, ekite ak jistis."   
 
Gouvènè a te anonse nominasyon transganr, moun ki pa konfòm ak sèks sa yo nan administrasyon li a:
 
Priya Nair (yo/yo) te nonmen kòm Ofisye Anchèf Adjwen Divèsite.Dènyèman, Priya te sèvi kòm Direktè Asosye Ekite Sèks pou NYC Health + Hospitals, pi gwo sistèm swen sante piblik Ozetazini.Anvan sa, Priya te nonmen kòm Edie Windsor, Marsha P. Johnson, ak Sylvia Rivera Eta New York Fellow LGBTQ inogirasyon kote yo te sèvi kòm konseye politik ak manadjè pwojè pou avanse inisyativ LGBTQ ak divèsite Gouvènè a.Anvan Chanm Egzekitif la, Priya te Lyezon LGBTQ pou Oratè Konsèy Vil New York Melissa Mark-Viverito ak Corey Johnson.Priya te nonmen sou lis "Pride Power 100" City & State an 2019 ak 2020, se yon Nouyòkè pou tout lavi, epi li gen yon BA nan Vassar College.
 
Ron Zacchi (Li/Yo) te nonmen kòm Direktè Afè LGBTQ+.Dènyèman, Ron te sèvi kòm Direktè Relasyon Eksteryè pou Divizyon Dwa Moun Eta New York.Ron te antre nan gouvènman eta a atravè Pwogram Fellows Empire State epi li te sèvi kòm Asistan Direktè Afè Entègouvènmantal pou Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite (OTDA).Ron te kòmanse karyè li nan sèvis piblik pandan dis ane travay li sou egalite maryaj, sitou li te sèvi kòm Direktè Egzekitif Marriage Equality New York (MENY).Ron te resevwa yon Bachelor of Arts nan Lawrence Herbert School of Communication nan Hofstra University ak yon MPA Egzekitif nan Marxe School of Public and International Affairs nan Baruch College, li te resevwa Bousdetid Hagedorn.
 
Chanel Lopez (Li/Li) te nonmen kòm Direktè Adjwen nan Afè LGBTQ +.Anvan wòl sa a, Chanel te sèvi kòm Lyezon Kominote Transganr pou Komisyon Dwa Moun Vil Nouyòk, kote li te devlope epi kenbe relasyon ak ofisyèl eli yo ak divès kominote epi li te ede nan planifikasyon, kowòdinasyon ak aplikasyon estrateji angajman piblik nan non an. Komisyon.Anvan sa, Chanel te sèvi kòm yon Konseye pou Jèn nan Sant Ali Forney kote li te travay sou kreye espas ki an sekirite epi bay konsèy pou kriz ak medyasyon rezolisyon konfli pou jèn LGBTQ+ ki san kay.Chanel te resevwa diplòm lekòl segondè li nan Martin Luther King Jr. High School.Li te vedèt twa dokimantè tou e li te bay yon Sètifika Merit ak yon Pwoklamasyon pa Prezidan Borough Bronx Ruben Diaz Jr. Chanel te tou premye fanm transganr ki te onore pa Asosyasyon Parad Dominiken an.
 
Jenna Frasier (Yo/Li) te chwazi kòm Edie Windsor, Marsha P. Johnson, ak Sylvia Rivera LGBTQ Fellow.Yo espere onore eritaj twa Nouyòkè enkwayab yo ke yo te rele bousye a.Jenna se yon yogi ak travayè sosyal ki pasyone sou ko-kreyasyon espas gerizon ak liberasyon.Yo te ede dirije pou ranmase lajan ak estrateji dijital nan I Challenge Myself, yon òganizasyon ki nouri lespri, kò, ak lespri lè yo prezante elèv lekòl leta Vil Nouyòk yo monte bisiklèt andirans, epi yo te antrene yon klib monte bisiklèt pou jèn LGBTQ+, Fearless Flyers.Anvan sa, Jenna te anseye yoga nan lekòl elemantè nan South Bronx ak Harlem epi li te fasilite gwoup òganizasyon kominotè ak adolesan atravè vil Nouyòk ki chita sou yon kad anti-rasis.Yo te resevwa MSW yo nan Silberman School of Social Work nan Hunter College ak yon bakaloreya nan Syans nan Jounalis nan Northwestern University.
 
Bòn yo dwe limen nan selebrasyon Jounen Vizibilite Transganr yo enkli:   
  
 • One World Trade Center    
 • Gouvènè Mario M. Cuomo Bridge       
 • Kosciuszko pon      
 • Bilding H. Carl McCall SUNY      
 • Bilding Edikasyon Eta a      
 • Bilding Biwo Eta Alfred E. Smith       
 • Empire State Plaza     
 • State Fairgrounds - Pòtay prensipal ak Sant Ekspozisyon      
 • Niagara Falls     
 • "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson Bridge la      
 • Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct      
 • Pòtay Ayewopò Entènasyonal Albany     
    
###