Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 3 me 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 518.474.8418

GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE NOME REPREZANTAN ANTONIO DELGADO KÒM GOUVÈNÈ LOTTENAN

Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a ke li ap nonmen Reprezantan Antonio Delgado pou sèvi kòm Gouvènè Adjwen nan New York.Reprezantan Delgado reprezante kounye a 19yèm Distri Kongrè New York, ki gen ladan Hudson Valley ak Catskills.Delgado se Afro-Latino, premye moun ki gen koulè ki reprezante pati Nò Eta New York nan Kongrè a e li se yon manm alafwa Kokou Kongrè Nwa ak Panyòl.   

"Mwen fyè pou m nonmen Antonio Delgado, yon lidè eksepsyonèl ak sèvitè piblik, kòm Gouvènè Adjwen nan New York, e mwen espere travay avèk li pou inogire yon nouvo epòk jistis, ekite, ak pwosperite pou kominote atravè Eta a, " Gouvènè Hochul te di.“Nou pataje yon kwayans nan travay ansanm pou fè bagay pou Nouyòkè yo, epi Reprezantan Delgado gen yon dosye enkwayab nan fè sa nan Kongrè a.Avèk Antonio Delgado bò kote mwen k ap sèvi kòm Gouvènè Adjwen, nou pral tou de fè istwa - epi fè yon diferans." 
 
“Nouyòkè yo merite yon Gouvènè Adjwen k ap travay lajounen kou lannwit pou amelyore lavi moun k ap travay ak fanmi yo,” Reprezantan Delgado te di."Nòn eta a, anba eta a, pa gen pwoblèm.Nou tout vle menm bagay, sekirite, fanmi, ak opòtinite.Kle a se pou koute Nouyòkè ki soti nan tout kalite lavi epi answit se vwa yo pou fè travay la."  
 
Reprezantan Delgado, yon natif natal nan nò Eta New York, te grandi nan Schenectady e l ap viv nan Rhinebeck ak madanm li, Lacey, ak jimo pitit gason uit ane yo, Maxwell ak Coltrane.Li te ale nan Colgate University epi li te touche yon bous Rhodes nan Oxford.Apre sa, li te resevwa yon diplòm lalwa nan Harvard Law School, kote li te rankontre Lacey.Li te viv nan vil Nouyòk pandan plizyè ane kòm yon jèn avoka.
 
Nan Kongrè a, li te dirije batay pou bay elektè li yo - bay soulajman pou fèm fanmi yo, ede ti biznis yo rekonstwi ak pwospere, kreye djòb enèji pwòp, ogmante aksè a bande, ak sipòte veteran nou yo.Nan Kongrè a, li te travay ak tou de pati yo pou fè bagay pou Nouyòkè yo.Prezidan tou de pati yo te siyen 18 pwojè lwa yo.Li te pase refòm enpòtan ki gen ladan Lwa pou Ranfòse Èd Finansye pou Elèv yo, ak Lwa pou Amelyore Benefis pou Veteran ki pa Desèvi, Lwa sou Sipò Dirèk pou Kominote yo ak Lwa sou Aksè pou Sekou pou Ti Biznis yo. 
 
Reprezantan Delgado te otorize plis pase 65 minisipalite pandan de mandat li yo nan tout 11 konte nan 19yèm distri a.Reprezantan Delgado angaje tou pou l asire transparans ak aksè, e li te kreye kat komite konsiltatif inite toulede bò, ki baze lokalman sou priyorite ki enpòtan pou NY-19, tankou Ti Biznis, Agrikilti, Swen Sante ak Veteran.  
 
Li te premye eli nan Kongrè a an 2018.Reprezantan Delgado se Prezidan Soukomite Agrikilti Chanm pou Echanj Komodite, Enèji, ak Kredi, epi li sèvi nan Komite Ti Biznis ak Transpò ak Enfrastrikti House. 
 
###