Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 2 me 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 518.474.8418

GOUVÈNÈ HOCHUL PWOKLAMASYON POU SELEBRE MWA ERITAJ AZI AMERIKEN AK PASIFIK ISLANDER

  

Nonmen David Chen nan Komite Depistaj Jidisyè Dezyèm Depatman Sistèm Tribinal Eta New York la
 
Nouvo Ekspozisyon ki selebre Mwa Eritaj Azyatik Ameriken ak Zile Pasifik yo nan Kapitòl Eta New York
 
Aprann Plis sou Ekspozisyon an Isit la epi wè foto isit la
 
Li Pwoklamasyon Isit la
 
 
Gouvènè Kathy Hochul te pibliye jodi a yon pwoklamasyon pou selebre Me 2022 kòm Mwa Eritaj Azyatik Ameriken ak Zile Pasifik yo.Gouvènè Hochul te anonse tou nominasyon David Chen nan Komite Depistaj Jidisyè Dezyèm Depatman Sistèm Tribinal Eta New York la.Anplis de sa, Gouvènè a te anonse ouvèti Mwa Eritaj Azyatik Ameriken ak Zile Pasifik Eta New York: Isamu Noguchi & Kenzo Okada, yon nouvo ekspozisyon ki konsantre sou de atis Koleksyon Art Empire State Plaza.Ekspozisyon an sitiye nan Sal Resepsyon Gouvènè a nan dezyèm etaj Kapitòl Eta New York epi li pral rive vandredi 27 me.
 
Gouvènè Hochul te deklare , “Eta New York fyè pou l patisipe nan selebrasyon nasyonal Mwa Eritaj Azyatik Ameriken ak Zile Pasifik yo.“New York se lakay plis pase 1.4 milyon manm nan kominote Azyatik Ameriken ak Zile Pasifik la e mwa sa a nou onore tout kontribisyon yo bay eta ak nasyon nou an.Isit la nan New York, divèsite nou se fòs nou, epi n ap toujou kanpe ak vwazen AAPI nou yo pou konbat rayisman Azyatik yo epi travay pou asire yo santi yo an sekirite nan lari nou yo, nan tren nou yo ak lakay nou yo.”
 
David Chen yo te nonmen nan Komite Depistaj Jidisyè Dezyèm Depatman Sistèm Tribinal Eta New York.Aktyèlman Mesye Chen ap sèvi kòm Adjwen Avoka Konte nan Biwo Avoka Konte Westchester.Nan wòl sa a, Mesye Chen responsab tout apèl sivil yo, redaksyon lejislasyon, epi li ofri konsèy legal bay Egzekitif Konte a ak tout Depatman Konte yo.Mesye Chen te kòmanse karyè li nan Lame Etazini kote li te jwenn ran Kapitèn epi li te sèvi nasyon li pandan sizan ant 2000-2006.Lè li te kite lame a, apre li te fin resevwa diplòm bakaloreya li nan West Point, Mesye Chen te jwenn yon diplòm dwa nan Boston College Law School.Apre li te jwenn JD li, Mesye Chen te grefye pou Hon.Dora L Irizarry, yon Jij Tribinal Distri Federal, anvan li rantre nan McDermott Will & Emery.Mesye Chen te rantre nan biwo aktyèl li an 2017 e yo te fè lwanj pou travay li te fè a.
 
Dekrè Egzekitif etabli Komite Jidisyè Gouvènè a pou evalye kalifikasyon kandida yo epi fè rekòmandasyon bay Gouvènè a pou nonmen lòt jij ki pa nan Tribinal Apèl la.
 
Ekspozisyon Mwa Eritaj Azyatik Ameriken ak Zile Pasifik la
Travay Isamu Noguchi ak Kenzo Okada konbine enfliyans estilistik lès yo, sansiblite ak motif yo ak materyèl ak kilti oksidantal yo, sa ki lakòz sa ki kounye a konsidere kòm kèk nan atizay ki pi prolifique ak kritik nan syèk la.Ou ka wè zèv orijinal tou de atis yo sou nivo konkou Empire State Plaza.
 
Isamu Noguchi (1904 - 1988)
Pandan 60 ane karyè li, Isamu Noguchi te fèt eskilti, lakou rekreyasyon, ekleraj, mèb, seri teyat, memorial, ak jaden.Enspire pa eritaj Japonè Ameriken li a, atizay Noguchi a te depase baryè kiltirèl yo e li te etabli l kòm youn nan sculpteur ki pi prolifique nan 20yèm syèk la.
 
Noguchi te fèt nan Los Angeles an 1904 Yonejiro Noguchi, yon powèt Japonè, ak Léonie Gilmour, yon ekriven Ameriken ak editè, men li te pase pifò nan anfans li nan Japon.Noguchi te deplase nan vil Nouyòk an 1922 pou l etidye medsin nan Columbia University, men li te kite yon ti tan apre pou l te vin yon skultur aplentan.Pandan tout karyè li, li te vwayaje nan Ewòp ak Japon epi li te enkòpore estil Lwès ak Lès nan eskilti li ki te enspire pa vwayaj li yo.
 
Kenzo Okada (1902 - 1982)
Li te fèt nan Yokohama, Kanagawa, Japon an 1902, Kenzo Okada te devlope yon enterè byen bonè nan atizay Lwès, patikilyèman lè li te etidye penti Lwès nan Tokyo Fine Arts University.Apre yon ti tan lekòl nan Pari, Okada te retounen nan Japon pou anseye.Pandan Dezyèm Gè Mondyal la, atis la te deplase pi lwen nan peyi a, kote li te pentire chak jou.Eksperyans lan apwofondi sansiblite li nan lanati ak enfliyanse itilizasyon li nan yon palèt koulè limite ak fòm òganik aplati.An 1948, li te retounen Tokyo pou l te montre atis li an piblik pou premye fwa.
 
Kontinyèlman atire nan Lwès la ak nesans mouvman atizay ekspresyonis abstrè apre lagè a, Okada te deplase nan New York an 1950.Penti Okada nan epòk sa a te kontinye revele chanjman sibtil atravè itilizasyon imaj ki te konstwi ak ton koulè delika nan konpozisyon an.Dekri kòm "detachman k ap flote," apwòch sa a nan travay li reflete valè Boudis Okada a.
 
Ekspozisyon Mwa Eritaj Azyatik Ameriken ak Zile Pasifik la gratis epi ouvè pou piblik la soti 7 am jiska 7 pm nan jou lasemèn yo.Jwenn plis enfòmasyon sou ekspozisyon an epi vizite Kapitòl Eta New York isit la .Pou wè foto ekspozisyon an, gade isit la .
 
Komisyonè Biwo Sèvis Jeneral Eta New York Jeanette M. Moy te di, “Chak Me, nou selebre kontribisyon istorik ak kiltirèl moun ki desandan Azyatik ak Zile Pasifik yo te fè nan New York ak Etazini.Ekspozisyon Mwa Eritaj Azyatik Ameriken & Zile Pasifik (AAPI) ane sa a nan Kapitòl Eta a fè yon gwo limyè sou de atis ki soti nan Koleksyon Art Empire State Plaza, ki gen travay ki te enfliyanse pa eritaj Azi de Lès yo.Isamu Noguchi ak Kenzo Okada te kontribiye pou Vil New York te vin sant mond atizay la nan deseni ki vin apre Dezyèm Gè Mondyal la, e nou gen chans pou vizitè yo ka wè travay yo nan Plaza a pandan tout ane a."
 
###