Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 20 me 2022
Kontakte: press@ocfs.ny.gov
Imèl: press@ocfs.ny.gov
Telefòn: 5184023130

ETA NEW YORK OFERE GID POU ANPECHE KOUP CHALÈ AVAN CHOFE FÈ WEKENDN.

Yon Tanperati deyò nan mitan ane 60 yo ka lakòz Tanperati andedan yon machin monte pi wo pase 110 degre Fahrenheit.
Tanperati kò yon timoun monte twa a senk fwa pi vit pase yon granmoun
Kòm tanperati yo prevwa nan wo 80s a pi wo pase 90 degre nan wikenn sa a atravè eta a, Depatman Veyikil Motor, Depatman Sante ak Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi ap raple Nouyòkè yo pou yo pran plis prekosyon epi pou yo pa janm kite timoun, granmoun vilnerab yo. , oswa bèt kay poukont li nan yon machin.
Tanperati yo ka monte byen vit, menm ak fenèt yo kite pasyèlman louvri.Malerezman, chak ane, timoun yo mouri apre yo te kite yo poukont yo nan yon machin, men swiv kèk etap senp ka ede anpeche trajedi sa yo initil.
Mark JF Schroeder, Komisyonè DMV, ak Prezidan GTSC, te di: “Ka sa yo tèlman dekouraje paske souvan yo ka prevni nèt."Paran yo okipe e anpil nan nou ap jungle plis pase tout tan epi fè fas ak plis distraksyon pase tout tan, kidonk etabli yon woutin pou raple tèt ou pou w toujou tcheke chèz dèyè pou pitit ou a enpòtan anpil."
Komisyonè Sante Eta New York Mary Bassett te di , "Timoun, bèt kay ak machin cho yo se yon konbinezon ki ka touye moun paske tanperati andedan yon machin ka monte byen vit epi timoun ak bèt kay ka mouri nan kout chalè nan kèk minit.Paran ak gadyen pa ta dwe janm kite yon timoun oswa yon bèt kay poukont yo nan yon machin cho menmsi fenèt yo woule desann."
Komisyonè Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi, Sheila J. Poole, te di , “Nou konnen yon woutin deranje se yon faktè prensipal risk pou aksidantèlman kite yon timoun nan yon machin.Woutin kèk moun yo toujou deranje akòz pandemi an, sa ki fè li pi enpòtan pase tout tan tcheke chèz la dèyè.Mete yon bagay ou bezwen la: kle, valiz ou oswa valiz ou, oswa telefòn selilè ou pou ede w sonje gade anvan ou fèmen.Lè w fè sa, sa ka sove lavi yon timoun.”
Dapre National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) , 23 timoun te mouri ane pase apre yo te kite nan machin cho.Depi 1998, te gen 906 moun ki mouri konsa Ozetazini.
Tanperati kò yon timoun monte twa a senk fwa pi vit pase yon granmoun.Menm nan tanperati ki pi fre, yon machin ka chofe jiska yon degre danjere trè vit.Nan jis 10 minit, tanperati andedan yon machin ka monte pa 20 degre, ase yo touye yon timoun ki rete pou kont li andedan.Yon tanperati deyò nan mitan ane 60 yo ka lakòz tanperati andedan machin nan monte pi wo pase 110 degre Fahrenheit, dapre NHTSA.
Yon timoun ka atire yon machin kòm yon kote pou jwe, epi yo ka pa konprann danje yon machin fèmen ka prezante oswa ki jan yo ouvri pòt yo si yo fèmen.
NHTSA bay paran yo, moun k ap bay swen yo ak moun k ap pase yo konsèy sou fason pou anpeche yon timoun soufri kou chalè.
Paran ak Moun kap bay swen yo 
  1. Pa janm kite yon timoun oswa yon adilt vilnerab nan yon veyikil poukont li—menmsi fenèt yo louvri pasyèlman oswa motè a ap mache, epi èkondisyone a limen.
  2. Pran abitid pou w tcheke tout veyikil ou — devan ak dèyè — anvan w fèmen pòt la epi w ale.Antrene tèt ou nan Park, Gade, Lock , oswa toujou mande tèt ou "Kote ti bebe a?" .
  3. Mete yon atik pèsonèl tankou yon valiz oswa valiz nan chèz la dèyè, kòm yon lòt rapèl gade anvan ou fèmen.
  4. Ekri yon nòt oswa mete yon bèt boure sou chèz pasaje a pou fè w sonje ke yon timoun se sou chèz la dèyè.
  5. Mande founisè gadri w la pou l rele si pitit ou a pa parèt pou w jwenn swen jan li espere. 
Tout moun — enkli moun k ap gade yo
  1. Si w wè yon timoun oswa yon adilt vilnerab pou kont li nan yon machin ki fèmen, fè yo soti imedyatman epi rele 911.Yo ta dwe retire yon moun ki nan detrès akòz chalè a nan veyikil la pi vit posib epi refwadi rapidman.
  2. Toujou fèmen pòt machin ou ak kòf ou, pandan tout ane a, pou timoun yo pa ka antre nan machin poukont yo.
  3. Sere kle machin yo lwen yon timoun epi anseye timoun yo ke yon machin se pa yon zòn jwe.
Bèt kay tou ka soufri oswa mouri si yo kite yo poukont li nan yon machin.La Asosyasyon Medikal Veterinè Ameriken di ke dè santèn de bèt kay mouri chak ane nan fatig chalè apre yo te kite nan machin ki estasyone.
Si w wè yon bèt nan yon machin ki montre siy estrès chalè, Sosyete Imanite a konseye w rele ajans swen ak kontwòl bèt lokal ou oswa depatman lapolis imedyatman.Ou ta dwe jwenn nimewo plak machin nan epi antre nan magazen oswa biznis ki pi pre a pou mande yon anons ijans sou yon bèt kay kite nan yon machin cho.Lè sa a, ou ta dwe tounen epi tann pou lapolis nan veyikil la.
###