Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 6 jiyè 2022
Kontakte: press.office@exec.ny.gov
Imèl: press.office@exec.ny.gov
Telefòn: 5184748418

GOUVÈNÈ HOCHUL SIYEN LEJISLASYON POU SIPÒTE NOUVO PARAN LÒL EXIJE AKOMODASYON NAN AEROPÒT POU TETE.

  
Lejislasyon (S.3866/A.7813)Egzije Ayewopò yo bay yon espas pou bay tete lwen View piblik la  
 
  
Gouvènè Kathy Hochul te siyen lejislasyon (S.3866/A.7813) pou sipòte nouvo paran k ap vwayaje nan New York lè li egzije sèten ayewopò pou bay yon espas pou moun bay tete lwen piblik la.Pwojè lwa sa a amande Lwa Sante Piblik aktyèl la pou asire ke gen ayewopò ki zanmitay enfimyè ki gen akomodasyon pou laktasyon dèyè zòn depistaj sekirite ayewopò an.  
  
"Youn nan pi gwo defi pou nouvo paran yo se jwenn yon espas pou nouri pitit yo," Gouvènè Hochul te di."Sa a se yon batay ke anpil moun te oblije fè fas ak pandan plizyè ane, epi sèlman dènyèman yo te kapab sekirize dwa ak aranjman ke yo merite.Lè nou siyen sa a an lwa, n ap kontinye fè New York vin yon pi bon kote pou nou leve timoun yo an sekirite.”  
  
Twòp kote piblik yo manke akomodasyon apwopriye pou moun ki bay tete bay pitit yo manje.Lwa sa a baze sou gwo aksyon yo te pran nan Eta New York pou sipòte nouvo paran yo, tankou etablisman sal tete nan kote travay ak enstalasyon piblik, ki pèmèt paran yo tete pitit yo epi ponpe lèt tete.  
  
Senatè Eta Timothy M. Kennedy te di, “Bòdwo sa a te kreye, menm jan anpil bòdwo yo ye, apre yon konvèsasyon ak yon patisipan mwen, ki te reyalize yon twou vid ki genyen nan sèvis pou manman New York yo.Kòm yon manman k ap travay ki te vwayaje souvan pou travay li, Rachel Jackson te jwenn ti kras oswa pa gen okenn akomodasyon nan ayewopò pou manman bay tete.Nou te ekri lejislasyon sa a an kolaborasyon pou chanje sa.Pwojè lwa sa a te avanse ak sipò anpil patnè, tankou John R. Oishei Children's Hospital nan Buffalo ak anpil manman atravè New York ki te kwè nan enpak li ta genyen sou fanmi yo nan tout eta a.Mwen remèsye Gouvènè Hochul paske li te siyen pwojè lwa sa a an lwa, pou asire ke manman yo gen opsyon pandan y ap ale - e ke yo pa oblije chwazi ant karyè yo ak elve yon ti bebe an sante." 
  
Manm Asanble Michaelle C. Solages te di, "Lè nou bay yon espas ki deziyen, ki pa nan twalèt nan ayewopò moun yo pou bay tete, ponpe oswa manje tibebe yo, nou ap kontinye pratike paran an sante.Bon nitrisyon esansyèl pou devlopman yon timoun, sitou pandan premye ane yon tibebe.Mwen remèsye Gouvènè Hochul paske li sipòte lwa sa a.Sa a se yon gwo pa annavan pou Nouyòkè k ap vwayaje epi k ap travay nan ayewopò yo, epi li pral asire fanmi yo resevwa aranjman ki nesesè yo menm lè y ap vwayaje nan lemonn.”  
  
###