Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 12 jen 2015
Kontakte: Steve Flamisch
Imèl: steve.flamisch@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Gouvènè Cuomo Deklare 15 jen kòm 'Jounen Mondyal Konsyantizasyon Abi sou Aje' nan Eta New York.

Gouvènè Andrew M. Cuomo te deklare Lendi 15 jen kòm Jounen Mondyal Konsyantizasyon Abi sou Aje nan Eta New York pou sansibilize sou siy avètisman abi, efò pou anpeche li, ak fason pou pwoteje fanmi, zanmi, ak vwazen kont eksplwatasyon ak mal.Li pwoklamasyon an isit la.

Nan Eta New York, plent konsènan abi, neglijans ak eksplwatasyon adilt vilnerab yo, ki gen ladan granmoun aje yo, yo rapòte bay inite Sèvis Pwoteksyon pou Adilt yo (PSA) nan distri sèvis sosyal lokal yo epi yo envestige yo, ki sipèvize pa Biwo Adilt OCFS. Sèvis.

Abi sou granmoun aje yo gen ladan plizyè kalite mal epi yo ka rive nan anviwònman kominotè oswa enstitisyonèl.Viktim yo ka nan tout orijin, fè konsyantizasyon nan mitan tout popilasyon de pli zan pli enpòtan.Abi sou granmoun yo gen ladan abi fizik, sikolojik ak seksyèl; neglijans pa yon moun kap bay swen; ak eksplwatasyon finansye.

Viktim abi yo ka nan move sante, gen pwoblèm kognitif, yo ka izole ak lòt moun, epi yo ka pa vle rekonèt yo se viktim.Yo ka pè tou pou moun ki abize yo epi yo ka santi yo pa gen okenn lòt opsyon pase kontinye nan sitiyasyon abizif la.

Pou chak ka abi sou granmoun yo rapòte nan Eta New York, yo estime 24 ka yo pa rapòte.Tout moun ka ede anpeche, detekte ak rapòte ka sispèk abi, neglijans oswa eksplwatasyon finansye.Pou rapòte yon sispèk abi bay Sèvis Pwoteksyon pou Adilt nan nò Eta New York rele (844) 697-3505.Nan vil Nouyòk, rele (212) 630-1853.

Nan Rejyon Kapital la, ekspè ak ofisyèl yo pral distribye enfòmasyon sou Jounen Mondyal Konsyantizasyon Abi sou Granmoun apati 10:00 am jiska 4:00 pm Lendi nan Crossgates Mall nan Guilderland (nivo pi ba, deyò Apple Store la).

Tout moun ka ede anpeche, detekte ak rapòte ka yo sispèk abi.Sa ki anba la a se yon lis ki fè ak pa fè pou kenbe nan tèt ou:

· Kenbe lyen sere ak zanmi ak fanmi ki gen pwoblèm

· Jwenn sous èd epi sèvi ak yo

· Egzamine ak anpil atansyon kapasite w pou bay swen alontèm lakay ou

· Eksplore sous altènatif pou swen

· Devlope nouvo fason pou bay asistans fanmi k ap bay swen yo

· Mande gwoup kominotè yo pou yo patisipe nan pwogram sèvis yo

· Piblisite sèvis sipò ak pwofesyonèl ki disponib yo

· Bay fòmasyon pou "gadyen pòtay" kominote a ak founisè sèvis yo

· Rekonèt ke anpil fòm abi ak move tretman se krim

· Kontakte depatman sèvis sosyal konte lokal ou a si w sispèk abi granmoun nan fanmi w oswa nan kominote w

PA FÈ

· Ofri swen pèsonèl nan kay sof si ou byen konprann epi ou ka satisfè demand yo, responsablite yo, ak depans ki enplike yo.

· Inyore limit ou yo epi depase tèt ou lè w ap pran swen yon adilt ki gen pwoblèm

· Espere pwoblèm fanmi yo disparèt yon fwa granmoun ki gen pwoblèm nan ale nan kay la

· Antrave endepandans granmoun ki gen pwoblèm nan

· Antre san nesesite sou vi prive granmoun ki gen pwoblèm nan

· Inyore siy abi nan kominote a paske ou pa gen rapò ak viktim yo sispèk la

· Neglijans rapòte sispèk abi paske yo pè responsablite finansye oswa legal

###