Kominike pou laprès

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Kominike pou laprès

Pou lage imedya: 20 jiyè 2016
Kontakte: Craig Smith
Imèl: press@ocfs.ny.gov
Telefòn: 518-402-3130

Gouvènè Cuomo anonse patwon yo ap ranbouse prèske 4 milyon dola nan salè dèyè ak domaj pou plis pase 7,500 travayè.

Gwoup Travay Travayè Eksplwate Lanse Envestigasyon sou Eksplwatasyon Travayè nan Endistri Nettoyage Sèk; Mete Eta sou yon chemen pou entèdi itilizasyon PERC

Gouvènè pral bay 5 milyon dola nan sibvansyon pou amelyore sante ak sekirite travayè yo atravè New York

Siy Gouvènè Dekrè Egzekitif Etabli Gwoup Travay Pèmanan sou Eksplwatasyon ak Move Klasifikasyon Anplwaye

Gwoup Travay la pibliye yon rapò pou yon ane, rekòmandasyon pou pwoteje travayè yo kont pratik predatè.

Gouvènè Andrew M. Cuomo te anonse jodi a Gwoup Travay Konbat Eksplwatasyon Travayè a te dirije 1,547 biznis pou peye prèske $4 milyon dola nan salè dèyè ak domaj pou plis pase 7,500 travayè depi kreyasyon li an Jiyè 2015.Gouvènè a te anonse tou plizyè inisyativ pou amelyore sante ak sekirite travayè yo, tankou yon ankèt plizyè ajans sou eksplwatasyon travayè netwayaj sèk yo ak yon efò kowòdone pou entèdi pwodui chimik danjere, tankou pèkloretilèn (PERC), ki souvan itilize nan endistri a.

Eta a pral lanse tou yon nouvo pwogram sibvansyon $5 milyon ak RFP pou òganizasyon san bi likratif pou elaji sèvis pou ede travayè eksplwate yo.Gouvènè a te make anivèsè yon ane nan gwoup travay la nan yon evènman nan Manhattan kote li te siyen Dekrè Egzekitif Nimewo 159 pou tabli yon gwoup travay pèmanan nan tout eta a sou eksplwatasyon anplwaye ak move klasifikasyon.Anons yo apre piblikasyon rapò yon ane Task Force la, ki gen ladann rekòmandasyon pou pwoteje travayè yo kont pratik predatè yo.

“Nan New York, nou kwè ke nenpòt moun ki chèche bati yon pi bon avni pou tèt yo kapab fè sa nan Empire State – epi nou p ap pèmèt pratik ki san skrupil yo nan biznis yo kanpe nan wout,” Gouvènè Cuomo te di.“Soti nan kreye premye gwoup travay li a, rive nan adopte pwoteksyon san parèy pou travayè salon zong yo, administrasyon nou an te fè gwo pwogrè pou elimine enjistis nan endistri kote anplwaye yo viktim regilyèman – e anons jodi a se prèv ke efò nou yo ap travay. .Atravè aksyon sa yo, n ap kontinye pwogrè nou pou reviv Rèv Ameriken an epi finalman trase yon pi bon avni pou gason ak fanm k ap travay di New York yo.”