Ekite rasyal ak konpetans kiltirèl

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Ekite rasyal ak konpetans kiltirèl

Definisyon Konpetans Kiltirèl

Nou aksepte nesesite pou nou konpetan nan domèn kiltirèl pou nou rankontre defi misyon nou yo epi demontre konpòtman ki defini valè nou yo. Pou rezon nou yo, konpetans kiltirèl defini kòm kapasite tout anplwaye ajans yo pou bay pi gwo kalite sèvis pou kliyan nou yo, timoun yo, jèn yo, fanmi yo ak adilt vilnerab nan Eta New York, lè yo reponn ak respè ak efikasite bay moun tout kilti. , klas, ras, orijin etnik, sèks, oryantasyon seksyèl, kondisyon kapasite, ak lafwa oswa relijyon, epi nan yon fason ki rekonèt, afime, ak valè valè moun, fanmi, branch fanmi, ak kominote yo, epi pwoteje ak prezève diyite a. nan chak.
— 16 septanm 2014

Byenvini

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta Eta New York (OCFS) rekonèt enpak negatif disproporsyonèl ak diferans rasyal ak etnik genyen sou timoun ak fanmi koulè ki vin an kontak ak byennèt timoun nou an, jistis jivenil ak lòt sistèm yo. I en problenm pour bann ki pli surreprezante e ki ganny diferan tretman e akse avek bann servis, e pour sa bann zanfan ek fanmiy ki pa kapab ganny akse avek bann servis e lasistans e ki donk zot pa ganny reprezante. Nan sans, tout sistèm nan fèt pa reprezantasyon minorite disproporsyone ak diferans rasyal ak etnik.

OCFS pran angajman pou l idantifye, adrese ak diminye disproporsyonalite epi elimine diferans rasyal ak etnik nan sistèm swen ak gad nou yo. Nou pral fè sa, an pati, lè nou vin pi sansib nan domèn kiltirèl nan bay sèvis pou yon baz kliyan divès epi nan bay sèvis ki enkli respè ak konsiderasyon diferans kiltirèl yo.

Pou klarifye travay nou gen entansyon fè sou pwoblèm enpòtan sa a, epi pou nou rete ann amoni ak lòt efò atravè nasyon an, nou chanje non komite a soti nan Reprezantasyon minorite disproporsyone ak konpetans kiltirèl nan Komite sou Ekite Rasyal ak Kiltirèl. Konpetans.

“Nou pa ta dwe tolere tretman diferan nan moun ki gen koulè nan sistèm jistis kriminèl la. Li denigre ideyal Ameriken egalite jistis pou tout moun. Anplis de sa, li menase sekirite piblik nou an, entegrite sistèm jistis nou an ak kalite sosyete nou an. Li lè pou nou tout – lejislatè yo, lapolis, pwosekitè yo, avoka defans yo, ak jij yo – kolabore ansanm ak kouraj pou elimine stigma sa a.”
— James Williams, defansè piblik, Distri 15B, Kawolin di Nò