Dokiman ak Rapò

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Dokiman ak Rapò

Done yo montre ke jèn minorite yo arete pi souvan

ALBANY, NY - Avèk done ki montre jèn nwa ak Panyòl nan New York yo arete, detni ak prizonye pi souvan pase blan, ofisyèl eta yo ap chèche fason pou diminye disproporsyon sa a.Done yo montre yo arete timoun ki nan minorite yo nan tout eta a prèske de fwa pi souvan pase blan yo, yo gen sis fwa plis chans pou yo arete yo ap tann jijman epi yo gen senk fwa plis chans pou yo mete yo nan prizon.

Apèsi sou lekòl la - Reprezantan minorite disproporsyone (DMR) nan livrezon sèvis OCFS - Me 2009

Reprezantasyon Minorite Disproporsyone (DMR) oswa disproporsyonalite rive lè pousantaj pou reprezantasyon yon gwoup minorite patikilye (rasyal, etnik) ki enplike nan yon sistèm sèvis, siyifikativman pi wo oswa pi ba pase pousantaj gwoup sa a oswa reprezantasyon nan popilasyon jeneral la.Apèsi sa a montre done DMR ki gen rapò ak byennèt timoun ak sistèm jistis jivenil OCFS.Sepandan, fòk nou note ke disproporsyonalite gen enplikasyon sou tout sèvis OCFS administre, sa vle di gadri, devlopman jèn, avèg ak andikape vizyèl, ak devlopman mendèv.Nan kèk nan kategori sèvis sa yo disproporsyonalite manifeste tèt li pa twòp reprezantasyon nan gwoup rasyal/etnik, ak nan lòt kategori sèvis li se manifeste pa sous-reprezantasyon nan gwoup rasyal/etnik.

Diferans rasyal ak etnik ak disproporsyonèl nan byennèt timoun ak jistis jivenil: yon konpendim

Pou de deseni ki sot pase yo, gouvènman federal la te chèche diminye twòp reprezantasyon timoun ki gen koulè nan tou de sistèm byennèt timoun ak jistis jivenil.De moso lejislasyon se anblèm nan efò sa yo.Premye a se Lwa sou Jistis Jivenil ak Prevansyon Delenkans, ki te etabli abòde kontak minorite disproporsyone kòm yon kondisyon prensipal pou ajans jistis jivenil eta yo resevwa finansman federal.Dezyèm lan se re-otorizasyon 2003 Lwa pou Prevansyon ak Tretman Abi sou Timoun, ki egzije gouvènman federal la pou sipòte travay kolaborasyon atravè sistèm byennèt timoun ak jistis jivenil atravè koleksyon done sou jèn yo konnen ki enplike nan tou de.

Evalyasyon Reprezantasyon CASA - Rezime Rechèch

Apeprè 70,000 Defansè Espesyal nonmen Tribinal yo (CASA) volontè pou reprezante pi bon enterè timoun ki enplike nan sistèm byennèt timoun nan.Malgre posiblite pou pwogram CASA a gen gwo enfliyans, rechèch sou volontè CASA – karakteristik yo ak aktivite yo – limite.Kalite rechèch sou byennèt timoun ki reprezante pa volontè CASA yo pi ra toujou.Etid aktyèl la konbine done yo kolekte atravè sistèm enfòmasyon jesyon Asosyasyon Nasyonal CASA ak done nasyonal sou byennèt timoun nan sistèm byennèt timoun nan.Li bay yon aperçu ra sou karakteristik volontè CASA yo ak fòmasyon ak aktivite yo.Etid la konpare tou sèvis timoun ki gen ak san CASA yo resevwa epi li dekri konbyen fwa tribinal la suiv rekòmandasyon volontè CASA yo.Finalman, etid la konpare byennèt timoun nan sistèm byennèt timoun ak ak san volontè CASA.

Mikroagresyon rasyal nan lavi chak jou, Enplikasyon pou pratik klinik

Mikroagresyon rasyal yo se kout ak komen chak jou vèbal, konpòtman, oswa endijilite anviwònman an, kit entansyonèl oswa envolontè, ki kominike ostil, denigre, oswa negatif movèz rasyal ak ensilte sou moun ki gen koulè.