Tèks konplè Règleman ICPC No 6

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Tèks konplè Règleman ICPC No 6

Règleman No 6
Pèmisyon pou mete timoun: Limit tan, Re-aplikasyon

Règleman sa a, ki te adopte okòmansman an 1991 pa Asosyasyon Administratè Kontra Interstate sou Plasman Timoun yo, yo te amande an 2001 epi yo te deklare l anvigè, jan li te amande, apati 2 jiyè 2001 la.

  1. Pèmisyon pou mete yon timoun dapre Atik III (d) Kontra Entènèt sou Plasman Timoun yo va valab e sifizan pou otorize fè plasman ki idantifye nan dokiman ekri ICPC-100A, kote yo bay pèmisyon pou yo. yon peryòd sis (6) mwa ki kòmanse nan dat administratè kontra eta a k ap resevwa a oswa reprezantan li kòmsadwa otorize siyen ICPC-100A ki endike anwo a.
  2. Si plasman yo otorize pou fèt jan sa dekri nan Paragraf 1. Règleman sa a pa fèt nan sis (6) mwa yo pèmèt ladan l, ajans ki voye a ka reaplike.Lè yon re-aplikasyon, eta k ap resevwa a ka mande pou ajou dokiman yo te soumèt sou aplikasyon anvan an, men li pa dwe mande pou yon nouvo etid lakay sof si lwa eta k ap resevwa a prevwa ke etid lakay yo te soumèt anvan an twò ansyen pou li valab kounye a.
  3. Si yon lisans pou swen adoptif, yon lisans enstitisyonèl oswa yon lòt lisans, pèmi oswa sètifika moun k ap resevwa plasman an te pwopoze a toujou valab e an fòs, oswa si moun k ap resevwa plasman yo pwopoze a kontinye genyen yon lisans, pèmi oswa sètifika apwopriye, eta k ap resevwa a pa dwe. mande pou yo jwenn yon nouvo lisans, pèmi oswa sètifika pou kalifye moun k ap resevwa plasman yo pwopoze a pou resevwa timoun nan plase.
  4. Lè ajans ki voye a fè yon aplikasyon ankò, eta k ap resevwa a ap detèmine si bezwen oswa kondisyon timoun nan te chanje depi okòmansman li te otorize plasman an.Eta k ap resevwa a ka refize plasman an si li jwenn plasman yo pwopoze a kontrè ak enterè timoun nan.
  5. Mo ak fraz yo itilize nan règleman sa a gen menm siyifikasyon ak nan Kontra a, sof si kontèks la klèman mande yon lòt siyifikasyon.
  6. Règleman sa a te readopte dapre Atik VII nan Kontra Entènèt sou Plasman Timoun yo pa aksyon Asosyasyon Administratè Kontra Entènèt yo sou Plasman Timoun nan reyinyon anyèl li an avril 1999; li te amande dapre Atik VII nan Entènasyonal Kontra a sou plasman timoun yo pa aksyon Asosyasyon an administratè yo nan kontra ant eta a sou plasman timoun yo nan reyinyon anyèl li nan 29 avril jiska 2 me, 2001, te apwouve 2 me, 2001, epi li an efè sou fòm amannman sa yo apati 2 jiyè 2001.

Règleman ICPC