CCDBG: Ki sa ki obligatwa?

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: CCDBG: Kisa ki obligatwa?

Pou yo ka kòmanse pwosesis konplè pou tcheke background yo, moun yo dwe swiv enstriksyon ki sou fòm OCFS-4930 la pou pran yon randevou pou pran anprent yo epi tou soumèt yon pake OCFS-6000 konplè bay regilatè/ajans enskripsyon pwogram yo.

Anprent dwèt

Moun ki bezwen pran anprent yo bezwen pran yon randevou ak IdentoGO swa ale sou sit entènèt li a nan uenroll.identogo.com/workflows/15441V.oswa lè w rele 1-877-472-6915.Aplikan yo pral kapab chwazi yon kote ki pi pre lakay yo oswa kote yo travay.IdentoGO ofri èdtan pwolonje chak jou ak sèvis wikenn nan pifò lokal nan Eta a.

Yo dwe ranpli yon Fòm Demann Enfòmasyon sou Sèvis Anprent Dijital Eta Nouyòk epi mennen l nan sant IdentoGO lè yo pran anprent yo ansanm ak 2 fòm ID, omwen youn nan yo dwe gen yon foto pou yo ka pran anprent li.Pa gen okenn frè pou pran anprent pou moun k ap aplike pou travay nan yon pwogram Day Care oswa nenpòt manm nan kay la ki gen plis pase 18 an. lè randevou pwograme.Chak moun ki parèt san fòm nan ak idantite akseptab yo pral voye tounen bay founisè gadri oswa reprezantan lisans/anrejistreman oswa ajans enskripsyon an pou plis enstriksyon.Gen kèk nan enfòmasyon espesifik nan etablisman an ki sou fòm nan ka bezwen bay pa pwogram ke w ap pran anprent ou.Kesyon konsènan pwosedi sa a ta dwe dirije bay reprezantan lisans/anrejistreman w la oswa ajans enskripsyon w la.

Fòm obligatwa

Anplis de sa, fòm endividyèl yo dwe ranpli pou tout anplwaye, founisè legalman egzante, volontè ak tout manm nan kay la ki gen 18 an oswa plis jan yo endike nan tablo ki anba a:

Nòt

  1. Founisè gadri enfòmèl ki egzante legalman ki gen rapò ak TOUT timoun ki pran swen kòm granparan, granparan, frè ak sè (ki abite nan yon rezidans apa), matant oswa tonton yo egzante de egzijans konplè pou tcheke background yo, menm jan ak anplwaye yo ak volontè yo.
  2. Manm fanmi ki gen 18 an oswa plis ki gen rapò ak TOUT timoun ki pran swen nan nenpòt fason ki egzante legalman, yo egzante de egzijans konplè pou tcheke background.
Chwazi nimewo fòm nan tablo a pou ale nan fòm sa a, oswa gade lis konplè ki anba a.
Kondisyon pou LDSS-3370 OCFS-4930 OCFS-6001 OCFS-6002 OCFS-6003 OCFS-6004 OCFS-6005 OCFS-6022
Tout Anplwaye ak Volontè nan Pwogram ki gen Lisans/Anrejistre wi wi wi wi wi wi wi wi
Manm Kay G/FDC ki gen 18 an oswa plis wi wi wi non non wi wi wi
Manm Kay G/FDC ki poko gen 18 an non non wi non non wi non non
Anplwaye ak volontè gwoup ki egzante legalman wi wi wi non non wi non wi
Founisè Enfòmèl, Anplwaye, Volontè ak Manm Kay Swen Timoun LE ki gen 18 an oswa plis ki egzante legalman wi wi wi non non non non wi

Fòm