Enfòmasyon sou COVID-19

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Enfòmasyon sou COVID-19

Kòm ou konnen, kowonaviris la (2019-nCoV, aka COVID-19) te, depi premye parèt nan Lachin nan 2019, gaye nan tout mond lan, ki gen ladan nan chak eta nan peyi Etazini. osi byen ke posib lanmò. Anpil vaksen ki fèt pou vaksinen kont viris la te devlope epi yo ap administre kounye a. Eta New York ap ankouraje rezidan yo aktivman pou yo vaksen tèt yo ak manm fanmi yo, pran prekosyon kontinyèl yo, epi rete enfòme sou nenpòt nouvèl k ap devlope.

Founisè Swen Timoun yo

Chè Lèt Founisè yo

Chè Lèt Founisè Konsènan COVID-19

 • 22 Out 2022 - Chè Lèt Founisè - Nouvo Oryantasyon Karantèn
  Lèt sa a gen dènye kondisyon COVID-19 pou pwogram gadri. Li ranplase tout konsèy anvan yo, enkli lèt OCFS te voye ba ou le 31 me 2022. Tanpri li enfòmasyon sa yo ak anpil atansyon epi pataje yo ak fanmi yo.
  22 Out 2022 Lèt Pawòl | 22 Out 2022 Lèt PDF - Angle
  Carta a gen kondisyon ki pi resan yo nan COVID-19 pou pwogram swen timoun yo. Reemplaza toda la orientación anterior, incluy la carta que le envió la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS) el 31 de mayo de 2022. Lea esta information detenidamente y compartala con las familias.
  22 Out 2022 Pawòl Lèt Panyòl | 22 Out 2022 Lèt Panyòl PDF - Panyòl / Español
 • 31 me 2022 - Chè Lèt Founisè - Chanjman nan Izolasyon ak Kondisyon Karantèn pou Moun ki pa kapab mete yon mask ki byen adapte
  Efektif imedyatman, moun ki te deja sibi yon izolasyon 10 jou oswa karantèn akòz laj, estati vaksinasyon ak/oswa enkapasite pou yo mete yon mask yon fason fyab, ka anmezi retounen nan pwogram gadri yo pi bonè.
  31 Me 2022 Lèt Pawòl | 31 me 2022 Lèt PDF - Angle
  A partir del 31 de mayo de 2022, las personas previamente sujetas a un aislamiento o cuarentena de 10 días debido a la edad, el estado de vacunación y/o la incapacidad de usar una máscara de manera confiable, kapab regresar antes de su programa de. cuidado infantil.
  31 Me 2022 Mo Lèt Panyòl | 31 me 2022 Lèt Panyòl PDF - Panyòl / Español
 • 1ye mas 2022 - Chè Lèt Founisè - Mizajou Oryantasyon Mask Swen Timoun
  (pou Founisè Gwoup ki gen Lisans, Anrejistre oswa Egzanp Legalman)
  Apati 2 mas 2022, OCFS pa egzije pou mete mask nan pwogram gadri ou ankò. Ou ka kontinye mande pou mask ak timoun oswa anplwaye yo ta dwe kontinye ankouraje pou yo mete yon mask si yo prefere fè sa.
  1ye mas 2022 Lèt Pawòl | 1ye mas 2022 Lèt PDF - Angle
  A partir del 2 de marzo de 2022, OCFS pa mande pou itilize mascarillas nan pwogram de cuidado infantil. Es posible que continúe requirendo masks e se dwe swiv alentando a los timoun oswa al personal a use masks si así lo prefieren.
  1 mas 2022 Lèt Pawòl Panyòl | 1ye mas 2022 Lèt PDF - Panyòl / Español
 • 10 fevriye 2022 - Chè Lèt Founisè - Mizajou pou kouvri figi
  Yo tache mete ajou konsèy COVID-19 pou pwogram gadri. Tanpri li enfòmasyon sa yo ak anpil atansyon.
  10 fevriye 2022 Lèt Pawòl | 10 fevriye 2022 Lèt PDF - Angle
  Estimado proveedor de cuidado infantil con licencia, registrado y grupal legalmente exento: Adjuntamos la guía actualizada relativa a COVID-19 para programas de cuidado infantil. Pou favorize enfòmasyon sou atansyon.
  10 fevriye 2022 Lèt Pawòl Panyòl | 10 fevriye 2022 Lèt PDF - Panyòl / Español
 • 4 fevriye 2022 - Chè Lèt Founisè - Nouvo pwotokòl COVID-19 ak nouvo enfòmasyon konsènan timoun ki gen laj lekòl
  Lèt sa a gen kondisyon ki pi resan pou sa pou w fè lè yon moun nan pwogram gadri w la ekspoze a COVID-19 atravè yon kontak sere oswa tès pozitif pou viris la.
  4 fevriye 2022 Lèt Pawòl | 4 fevriye 2022 Lèt PDF - Angle
  Carta a gen kondisyon ki pi resan yo sou kisa pou fè lè yon moun nan pwogram swen timoun yo ekspoze a COVID-19 atravè yon kontak toupre oswa rezilta pozitif nan yon tès viris.
  4 fevriye 2022 Lèt Pawòl Panyòl | 4 fevriye 2022 Lèt PDF - Panyòl / Español
 • 25 janvye 2022 - Chè Lèt Founisè a - Memo pou jaden an - Klarifikasyon pou kouvri figi
  Lèt sa a klarifye ke manda pou mask yo toujou obligatwa nan anviwònman gadri ki gen lisans, ki anrejistre oswa ki enskri nan Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi.
  25 janvye 2022 Lèt Pawòl | 25 janvye 2022 Lèt PDF - Angle
  Esta carta aclara que los mandatos de las mascarillas aún se manden en los entornos de cuidado infantil con licencia, registrados o inscritos por la Oficina de Servicios para Niños y Familias.
  25 janvye 2022 Lèt Pawòl Panyòl | 25 janvye 2022 Lèt PDF - Panyòl / Español
 • 18 janvye 2022 - Chè Lèt Founisè - Distribisyon Kit Tès COVID
  OCFS kontan anonse l n ap fè patenarya ak ajans Resous ak Referans pou Swen Timoun (CCR&R) lokal nou yo pou distribye plis pase 214,000 twous tès COVID-19 lakay yo nan pwogram gadri ki gen lisans/ki anrejistre.
  18 janvye 2022 Pawòl Lèt COVID | 18 janvye 2022 COVID Lèt PDF - Angle
  La Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS) se complace en anunciar que nos estamos asociando con nuestras agencias locales de recursos y referencias de cuidado infantil (Child Care Resource and Referral, CCR&R) pou distribye plis de 214,000 kits de prueba de COVID- 19 para el hogar a programas de cuidado infantil con licencia/registrados.
  18 janvye 2022 Lèt COVID Pawòl Panyòl | 18 janvye 2022 Lèt COVID Panyòl PDF - Panyòl / Español
 • 17 janvye 2022 - Chè Lèt Founisè - Mizajou Oryantasyon COVID-19 pou Pwogram Swen Timoun
  Chè Founisè Gwoup ki gen lisans, ki anrejistre oswa ki egzante legalman:
  Yo tache mete ajou konsèy COVID-19 pou pwogram gadri. Tanpri li enfòmasyon sa yo ak anpil atansyon.
  17 janvye 2022 Lèt Pawòl | 17 janvye 2022 Lèt PDF - Angle
  Estimado proveedor de cuidado infantil con licencia, registrado y grupal legalmente exento:
  Li ajoute gid aktyalizasyon relatif a COVID-19 pou pwogram swen timoun. Pou favorize enfòmasyon sou atansyon.
  17 janvye 2022 Lèt Pawòl Panyòl | 17 janvye 2022 Lèt PDF - Panyòl / Español
 • 30 desanm 2021 - Chè Lèt Founisè a - Konsèy DOH sou Rediksyon Peryòd Izolasyon
  Chè Founisè Gwoup ki gen lisans, ki anrejistre oswa ki egzante legalman:
  Tach la se “Aviyasyon DOH sou Rediksyon Peryòd Izolasyon pou Sèten Travayè Swen Sante ki konplètman Vaksen ak Lòt Mendèv Kritik”. Tanpri li enfòmasyon sa a ak anpil atansyon paske li ka gen enpak sou pwogram gadri ou a.
  Si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte regilatè w la pou èd.
  30 Desanm 2021 Lèt Pawòl | 30 Desanm 2021 Lèt PDF - Angle
  30 Desanm 2021 Lèt Pawòl Panyòl | 30 desanm 2021 Lèt Panyòl PDF - Panyòl / Español
 • 28 jen 2021 - Chè Lèt Founisè - Mizajou Oryantasyon COVID 19
  Lèt sa a se pou enfòme w ke efektif imedyatman gen chanjman enpòtan nan egzijans ki gen rapò ak COVID-19 pou pwogram gadri. Tanpri li enfòmasyon sa yo ak anpil atansyon. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte regilatè w la.
  28 jen 2021 Lèt Pawòl | 28 jen 2021 Lèt PDF - Angle
  Esta carta es para informarle que con vigencia inmediata hay cambios importantes en los requisitos relacionados con COVID-19 para los programas de cuidado infantil. Lea esta information detenidamente. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su regulador.
  28 jen 2021 Lèt Pawòl Panyòl | 28 jen 2021 Lèt Panyòl PDF - Panyòl / Español
 • 24 jen 2021 - Chè Lèt Founisè - Dekrè Egzekitif Gouvènè a fini
  Lè eta ijans la fini nan Eta New York jodi a, tout Dekrè Egzekitif (EO) ki gen rapò ak swen timoun Gouvènè Cuomo p ap anvigè ankò.
  24 jen 2021 Lèt Pawòl | 24 jen 2021 Lèt PDF - Angle
  24 jen 2021 Lèt Pawòl Panyòl | 24 jen 2021 Lèt Panyòl PDF - Panyòl / Español
  Fini Dekrè Egzekitif Sibvansyon Swen Timoun
  Fen mo sibvansyon EO | Fen PDF Sibvansyon EO
 • 1ye avril 2021 - Chè Lèt Founisè - Mizajou Konsèy Vwayaj
  Chè founisè,
  Jodi a, Depatman Sante Eta New York (DOH) mete ajou Aviyasyon pou vwayaj COVID-19 li a. Tout Nouyòkè dwe respekte direktiv vwayaj yo, ki atache la a, epi ki disponib sou sitwèb NYS DOH . Tanpri revize enfòmasyon ki nan dokiman konsèy enpòtan sa yo.
 • 24 mas 2021 - Chè Lèt Founisè - Vaksinasyon
  Lèt sa a bay enfòmasyon sou lòt sit vaksinasyon COVID-19, sa ki fè vaksen an pi aksesib pou founisè yo.
  24 mas 2021 Lèt Pawòl | 24 Mas 2021 Lèt PDF - Angle
  24 Mas 2021 Lèt Pawòl Panyòl | 24 mas 2021 Lèt Panyòl PDF - Panyòl / Español
 • 24 fevriye 2021 - Lèt pou Direktè Kan Lete yo legalman egzante
  Lèt sa a gen enfòmasyon konsènan etap pou enskri pou ete 2021 kòm yon pwogram kan ete gwoup ki egzante legalman, pou ofri sèvis gadri bay fanmi k ap resevwa asistans gadri.
  24 fevriye 2021 Lèt Pawòl | 24 fevriye 2021 Lèt PDF - Angle
 • 11 janvye 2021 - Chè Lèt Founisè - Nouvo Gid Vaksen pou Founisè Swen Timoun
  Lèt Chè Founisè sa a bay pwogram gadri konsènan plan vaksen Eta a. Popilasyon priyorite kounye a gen ladan: pwopriyetè, operatè ak anplwaye pwogram gadri ki gen lisans ak anrejistre OCFS; founisè ak anplwaye pwogram gadri ki baze nan vil Nouyòk dapre atik 43 ak atik 47 kòd sante vil la (idantifye kòm "gadri apwouve"); ak founisè ak anplwaye nan pwogram gadri pou gwoup ki pa legalman egzante. Tanpri li enfòmasyon sa yo ak anpil atansyon, epi revize sitwèb Depatman Sante a pou jwenn enfòmasyon detaye.
  11 janvye 2021 Lèt Pawòl | 11 janvye 2021 Lèt PDF - Angle
  11 janvye 2021 Lèt Pawòl Panyòl | 11 janvye 2021 Lèt Panyòl PDF - Panyòl / Español
Dokiman oryantasyon yo

CDC Gid Operasyonèl pou Lekòl K-12 ak Pwogram Swen Bonè ak Edikasyon

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi yo te afiche Mizajou Oryantasyon Operasyonèl pou Lekòl K-12 ak Pwogram Swen Bonè ak Edikasyon pou Sipòte Aprantisaj San danje an pèsonn.

Dokiman Gid la bay anpil lyen ki mennen nan resous ki bay menm plis detay, tankou enfòmasyon konsènan risk timoun yo konsènan coronavirus (COVID-19).

Mizajou Gid pou Tès Pwovizwa: Pwotokòl pou tès COVID-19 ak priyorite dapre tit travay/wòl

Nan mitan pandemi COVID-19 k ap kontinye, Depatman Sante Eta New York (NYSDOH) kontinye kontwole sitiyasyon an epi travay pou elaji tès dyagnostik ak serolojik COVID-19 pou Nouyòkè yo. Dokiman ki atache a elaji sikonstans kote travayè esansyèl yo ka mande yon tès COVID lè yo kontakte liy dirèk tès COVID 19 eta a.

Webinars

Nouvo videyo webinar ki disponib

Founisè Swen Timoun ak Asistans Federal: Prè Administrasyon Ti Biznis ak Padon Prè

Entènèt Tom Copeland sou Opòtinite Administrasyon Ti Biznis ak Sekou Ekonomik pou Founisè Swen Timoun ki te anrejistre nan dat 9 avril 2020 la disponib pou gade.

Ale nan videyo webinar la .

Paran

National Diaper Bank pou paran yo jwenn aksè nan kouchèt pandan tan difisil sa a

Si oumenm oswa yon moun ou konnen bezwen kouchèt, ka gen asistans nan kominote w la.

Pou konnen si yon ajans nan zòn ou an bay fanmi ki nan bezwen yo èd kouchèt, tanpri rele 2-1-1 sou telefòn ou oswa chèche sou Entènèt 2-1-1.org. Espesyalis yo disponib 24/24 pou ede idantifye resous lokal yo ki ka ede bay kouchèt ak lòt nesesite debaz yo.

Pou plis enfòmasyon vizite National Diaper Bank .

Ede pitit ou a mete yon mask

Fè Mask Amizan

En Español

Pwofesè yo

Afich Toolkit Pwofesè yo

Vaksen avek stickers son