Atik Nouvèl Swen Timoun

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Atik Nouvèl Swen Timoun

Sezon Grip la kòmanse nan otòn epi li dire jiska me

Pou sipòte lwa sante piblik seksyon §613, founisè swen pou timoun yo oblije poste materyèl edikatif grip la, byen klè, nan lokal yo.

Sensibilisation bay paran ak gadyen timoun ki gen laj 6 mwa jiska 18 an se dirije bay moun ki gen timoun ki ale nan: 

• Pwogram gadri ki gen lisans epi ki anrejistre
• Lekòl matènèl
• Prematènèl
• Jadendanfan
• Pwogram gadri pou timoun ki gen laj lekòl
• Lekòl piblik yo
• Lekòl ki pa piblik yo

Asire w ke w poste enfòmasyon w kounye a, paske sezon grip la kòmanse nan sezon otòn epi li dire jiska me.

Gen anpil kote ou ka ale pou jwenn enfòmasyon gratis ak aksesib sou grip ak benefis vaksen kont grip tankou:

• NYSDOH: www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/childhood_adolescent/
• Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi: www.cdc.gov/flu/freeresources/print.htm
• Depatman Sante ak Ijyèn Mantal Vil Nouyòk: www.nyc.gov/html/doh/flu/html/home/home.shtml

Yon lòt gwo resous se Gid pou Paran yo Grip Sezonèl, ki disponib nan lang angle ak panyòl nan lyen sa yo:

Angle: http://www.health.ny.gov/publications/2423.pdf
Panyòl: http://www.health.ny.gov/publications/2424.pdf

Pou jwenn plis enfòmasyon ou ka vizite lyen sa a tou:
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/36AE3C29-6E43-48BD-8ED9-293609B60646/0/NYCDOEfluamend10122.pdf