Distri Sèvis Sosyal Lokal Seksyon Swen Timoun nan Plan Sèvis Timoun ak Fanmi pou Saratoga

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Distri Sèvis Sosyal Lokal Seksyon Swen Timoun nan Plan Sèvis Timoun ak Fanmi pou Saratoga

Avi Amannman - Elijiblite NYSCCBG

Apati 1ye Out 2022, yon fanmi ki gen yon revni ki rive jiska 300 pousan estanda revni eta a (SIS) ki otreman satisfè egzijans kalifikasyon pwogramatik yo elijib pou resevwa asistans pou gadri anba Sibvansyon Blòk Swen Timoun Eta New York (NYSCCBG), depi revni fanmi an pa depase 85 pousan revni medyàn eta a (SMI). Pou fasilite tranzisyon nan nouvo nivo elijiblite revni, Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi (OCFS) ap amande Plan Sèvis Timoun ak Fanmi (CFSP) pou reflete nouvo nivo kalifikasyon revni pou ka asistans pou gadri finanse anba NYSCCBG.

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Bronx altène Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Kings altènatif Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi New York altène Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Queens altène Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Richmond altène Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Plan Konte Saratoga

Non Kòmanse Dat Dat fen
APU 2023 10 out 2023
Lèt Apwobasyon APU 2023 10 out 2023
APU 2022 21 jen 2022 09 out 2023
Lèt Apwobasyon APU 2022 21 jen 2022 09 out 2023
Atachman A 01 desanm 2021 20 jen 2022
Attachman A Lèt Apwobasyon 2021 01 desanm 2021 20 jen 2022
APU 2021 22 oktòb 2021 20 jen 2022
Lèt Apwobasyon APU 2021 22 oktòb 2021 20 jen 2022
Avi sou Amandman Family Share 16 avril 2021
APU 2020 15 jiyè 2020 21 oktòb 2021
Lèt Apwobasyon APU 2020 15 jiyè 2020 21 oktòb 2021
APU 2019 01 jiyè 2019 14 jiyè 2020
Lèt Apwobasyon APU 2019 01 jiyè 2019 14 jiyè 2020
CCP 2018 10 avril 2018 30 jen 2019
Lèt Apwobasyon CCP 2018 10 avril 2018 30 jen 2019
APU 2017 21 jiyè 2017 09 avril 2018
Lèt Apwobasyon APU 2017 21 jiyè 2017 09 avril 2018
APU 2016 29 fevriye 2016 20 jiyè 2017
Dapre Lwa Sèvis Sosyal § 410-w(8), Depatman Sèvis Sosyal Saratoga County (DSS) ap aplike pwosesis pou fèmen dosye gadri a ki tabli nan Plan Sèvis Timoun ak Fanmi li apwouve.Dapre Lwa Sèvis Sosyal § 410-w(8), ki an vigè 25 mas 2016, Saratoga County DSS ap bay fanmi yo yon avi 30 jou ke ka sibvansyon pou gadri yo pral fèmen.Ka yo chwazi pou fèmen yo se ka sa yo ki gen revni ki pi wo pase 125% Nivo Povrete Federal la pou gwosè fanmi yo.
Lèt Apwobasyon APU 2016 29 fevriye 2016 20 jiyè 2017
APU 2015 03 fevriye 2015 28 fevriye 2016
Lèt Apwobasyon APU 2015 03 fevriye 2015 28 fevriye 2016
APU 2014 10 fevriye 2014 02 fevriye 2015
Lèt Apwobasyon APU 2014 10 fevriye 2014 02 fevriye 2015
APU 2013 16 avril 2013 09 fevriye 2014
Lèt Apwobasyon APU 2013 16 avril 2013 09 fevriye 2014
CFSP 2012-2016 30 me 2012 15 avril 2013
Lèt Apwobasyon CFSP 2012-2016 30 me 2012 15 avril 2013
APU 2011 29 mas 2011 29 me 2012
Lèt Apwobasyon APU 2011 29 mas 2011 29 me 2012
APU 2010 10 mas 2010 28 mas 2011
Lèt Apwobasyon APU 2010 10 mas 2010 28 mas 2011
Lèt Apwobasyon & APU 2008 12 me 2009 09 mas 2010
CFSP 2007-09 16 avril 2007 11 me 2009
Lèt Apwobasyon CFSP 2007-09 16 avril 2007 11 me 2009