Distri Sèvis Sosyal Lokal Seksyon Swen Timoun nan Plan Sèvis Timoun ak Fanmi pou Westchester

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Distri Sèvis Sosyal Lokal Seksyon Swen Timoun nan Plan Sèvis Timoun ak Fanmi pou Westchester

Avi Amannman - Elijiblite NYSCCBG

Apati 1ye Out 2022, yon fanmi ki gen yon revni ki rive jiska 300 pousan estanda revni eta a (SIS) ki otreman satisfè egzijans kalifikasyon pwogramatik yo elijib pou resevwa asistans pou gadri anba Sibvansyon Blòk Swen Timoun Eta New York (NYSCCBG), depi revni fanmi an pa depase 85 pousan revni medyàn eta a (SMI). Pou fasilite tranzisyon nan nouvo nivo elijiblite revni, Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi (OCFS) ap amande Plan Sèvis Timoun ak Fanmi (CFSP) pou reflete nouvo nivo kalifikasyon revni pou ka asistans pou gadri finanse anba NYSCCBG.

Si kat la pa rann, sèvi ak meni an deroulant pou chwazi yon konte
Chwazi Albany Chwazi Allegany Chwazi Bronx Chwazi Chwazi Broome Chwazi Cattaraugus Chwazi Cayuga Chwazi Chautauqua Chwazi Chemung Chwazi Chenango Chwazi Clinton Chwazi Columbia Chwazi Cortland Chwazi Delaware Chwazi Dutchess Chwazi Erie Chwazi Essex Chwazi Franklin Chwazi Fulton Chwazi Genesee Chwazi Greene Chwazi Hamilton Chwazi Herkimer Chwazi Jefferson Chwazi Kings Chwazi Chwazi Lewis Chwazi Livingston Chwazi Madison Chwazi Monroe Chwazi Montgomery Chwazi Nassau Chwazi New York Chwazi Chwazi Niagara Chwazi Oneida Chwazi Onondaga Chwazi Ontario Chwazi Orange Chwazi Orleans Chwazi Oswego Chwazi Otsego Chwazi Putnam Chwazi Queens Chwazi Chwazi Rensselaer Chwazi Richmond Chwazi Chwazi Rockland Chwazi Saint Lawrence Chwazi Saratoga Chwazi Schenectady Chwazi Schoharie Chwazi Schuyler Chwazi Seneca Chwazi Steuben Chwazi Suffolk Chwazi Sullivan Chwazi Tioga Chwazi Tompkins Chwazi Ulster Chwazi Warren Chwazi Washington Chwazi Wayne Chwazi Westchester Chwazi Wyoming Chwazi Yates

Plan Konte Westchester

Non Kòmanse Dat Dat fen
APU 2022 amande 01 janvye 2023
Lèt Apwobasyon Amannman APU 2022 01 janvye 2023
Lèt Apwobasyon Amannman APU 2022 18 oktòb 2022 31 desanm 2022
APU 2022 amande 04 oktòb 2022 31 desanm 2022
Lèt Apwobasyon Amannman APU 2022 04 oktòb 2022 31 desanm 2022
Lèt Demann Amannman 2022 04 oktòb 2022 31 desanm 2022
APU 2022 24 jen 2022 03 oktòb 2022
Lèt Apwobasyon APU 2022 24 jen 2022
Lèt Amannman APU 2021 04 avril 2022 23 jen 2022
Lèt Apwobasyon Amannman APU 2021 04 avril 2022 23 jen 2022
Atachman A 01 desanm 2021 23 jen 2022
Attachman A Lèt Apwobasyon 2021 01 desanm 2021 23 jen 2022
APU 2021 22 jen 2021 23 jen 2022
Lèt Apwobasyon APU 2021 22 jen 2021 23 jen 2022
Avi sou Amandman Family Share 16 avril 2021 23 jen 2022
APU 2020 08 avril 2021 21 oktòb 2021
Lèt Apwobasyon APU 2020 08 avril 2021 21 jen 2021
APU 2019 01 avril 2019 07 avril 2021
Lèt Apwobasyon APU 2019 01 avril 2019 07 avril 2021
CCP 2018 08 me 2018 31 mas 2019
Lèt Apwobasyon CCP 2018 08 me 2018 31 mas 2019
APU 2017 23 fevriye 2018 07 me 2018
Lèt Apwobasyon APU 2017 23 fevriye 2018 07 me 2018
APU 2016 24 janvye 2017 22 fevriye 2018
Lèt Apwobasyon APU 2016 24 janvye 2017 22 fevriye 2018
Amende APU 2015 14 oktòb 2015 23 janvye 2017
Amende seksyon Anèks M - Enspeksyon Dosye Founisè Swen Timoun ak Lokal.
Lèt Apwobasyon - Amannman APU 2015 14 oktòb 2015 23 janvye 2017
Amende seksyon Anèks M - Enspeksyon Dosye Founisè Swen Timoun ak Lokal.
APU 2015 26 fevriye 2015 13 oktòb 2015
Lèt Apwobasyon APU 2015 26 fevriye 2015 13 oktòb 2015
Amannman APU 2014 18 fevriye 2015 25 fevriye 2015
Amende apendis U - Egzansyon
Lèt Apwobasyon - Amannman APU 2014 18 fevriye 2015 25 fevriye 2015
Amende apendis U - Egzansyon
APU 2014 16 jiyè 2014 17 fevriye 2015
Lèt Apwobasyon APU 2014 16 jiyè 2014 17 fevriye 2015
APU 2013 09 avril 2013 15 jiyè 2014
Lèt Apwobasyon APU 2013 09 avril 2013 15 jiyè 2014
CFSP 2012-16 - Amannman 01 fevriye 2013 08 avril 2013
Lèt Apwobasyon - Amand CFSP 2012-16 01 fevriye 2013 08 avril 2013
Ogmantasyon pousantaj fanmi an soti nan 20% a 27%
Lèt konsènan amannman Family Share 08 janvye 2013 08 avril 2013
Yo te apwouve demann Westchester County DSS pou amande pati fanmi yo nan dat 1ye jen 2012, epi yo dwe aplike apati 1ye novanm 2012.Chanje sa a pa janm aplike.
Lèt Apwobasyon - Amand CFSP 2012-2016 07 novanm 2012 06 desanm 2012
Amannman akòz gwo tanpèt dezas Sandy
CFSP 2012-2016 - Amannman 01 Novanm 2012 31 janvye 2013
Lèt Apwobasyon CFSP 2012-16 - Amend Family Share 01 Novanm 2012 31 janvye 2013
Pataje fanmi an ap ogmante de 20% a 35%
CFSP 2012-16 23 avril 2012 31 oktòb 2012
Lèt Apwobasyon CFSP 2012-16 23 avril 2012 31 oktòb 2012
APU 2011 01 jen 2011 22 avril 2012
Lèt Apwobasyon APU 2011 01 jen 2011 22 avril 2012
Diminye pataje fanmi an soti nan 20% a 15%
APU 2011 09 fevriye 2011 31 me 2011
Lèt Apwobasyon APU 2011 09 fevriye 2011 31 me 2011
APU 2010 01 jen 2010 8 fevriye 2011
Lèt Apwobasyon Amend Family Share 01 jen 2010 8 fevriye 2011
Ogmante pataje fanmi an soti nan 15% a 20%
APU 2010 29 janvye 2010 31 me 2010
Lèt Apwobasyon APU 2010 29 janvye 2010 31 me 2010
Lèt Apwobasyon Amend FS 01 janvye 2010 28 janvye 2010
Ogmante pataje fanmi an soti nan 10% a 15%
Lèt Apwobasyon & APU 2008 14 jiyè 2009 21 desanm 2009
Lèt Apwobasyon Amand FS 01 avril 2008 13 jiyè 2009
Diminye pataje fanmi an soti nan 15% a 10%
Lèt Apwobasyon & APU Amand G-8 22 fevriye 2008 13 jiyè 2009
Ajoute lòt estanda pou fè vizit nan FDC & GFDC
CFSP 2007-09 30 novanm 2007 21 fevriye 2008
Lèt Apwobasyon CFSP 2007-09 30 novanm 2007 21 fevriye 2008