Inisyativ Trafik Moun

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Inisyativ Trafik Imen

Biwo Sèvis Timoun ak Fanmi Eta New York (OCFS) angaje nan inisyativ, kanpay, ak patenarya pou adrese trafik moun ak eksplwatasyon seksyèl komèsyal timoun yo.Yon echantiyon efò sa yo dekri anba a.

Afich trafik

Gwoup Travay Entèajans Eta New York kont Trafik Moun

Trafik moun se yon krim trètr ki ka difisil pou detekte, an pati paske trafikè yo souvan kache moun yo eksplwate nan vi piblik la.Pou asire ke ajans ki fè respekte lalwa yo ak òganizasyon sèvis sosyal yo ap resevwa fòmasyon ak edikasyon yo bezwen pou fasilite aplikasyon kowòdone lwa a, Eta New York te kreye Gwoup Travay Entèajans kont Trafik Imen (ITF).

Komisyonè Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl Eta New York la ansanm ak komisyonè Biwo Asistans Tanporè ak Enfimite Eta New York (OTDA) koprezide ITF.Gwoup travay la gen ladan tou ajans leta sa yo:

Objektif ITF yo

Piblikasyon

Soukomite Jèn ITF

Soukomite sa a te fòme an 2016 e OCFS ak OTDA ap koprezide, yon patenarya ki sipòte efò ITF ak konsantre sou timoun, jèn, ak fanmi yo.Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou soukomite a lè w ekri humanntrafficking@ocfs.ny.gov .