Règ ak USDOJ pou Kontinye Efò pou Transfòme Sistèm Jistis Jivenil la

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Règ ak USDOJ pou Kontinye Efò pou Transfòme Sistèm Jistis Jivenil la.

An jiyè 2010, Gouvènè David A. Paterson te anonse ke Eta New York te rive jwenn yon Akò ak Depatman Jistis Etazini (DOJ) pou amelyore siyifikativman ak operasyon nan kat etablisman jistis pou jivenil OCFS opere.(Kat enstalasyon yo te sijè yon ankèt DOJ an 2008.)Akòz plizyè etablisman fèmti, apati 28 out 2013, etablisman ki sijè a akò règleman an se Finger Lakes Residential Center, Taberg Residential Center (ranplase Tryon Girls Residential Center) ak Columbia Secure Center for Girls (ranplase Tryon Girls Secure Center).Akò règleman an te egzije amelyorasyon nan règleman ak pratik ki gen rapò ak itilizasyon kontrent, rapò ensidan, repons pou ijans, ak swen sante mantal pou jèn yo mete nan kat etablisman yo.

OCFS te fè gwo pwogrè nan refòm sistèm jistis pou jivenil la.Nan mwa septanm 2014, DOJ te detèmine ke Columbia Secure Center for Girls te an konfòmite ak akò règleman an, epi Tribinal Distrik Etazini pou Distri Nò New York te akòde mosyon DOJ pou libere Columbia nan akò règleman an.An Desanm 2015, DOJ te detèmine ke Sant Rezidansyal Finger Lakes, ansanm ak mezi ratrapaj ki gen rapò ak anbochaj anplwaye, envestigasyon, ak disiplin anplwaye anba pouvwa Biwo Entènèt la, an konfòmite ak akò règleman an, epi Tribinal la te akòde mosyon an pou libere. yo soti nan akò règleman an.Sant rezidansyèl Taberg rete sijè a akò règleman an.

Lyen ki gen rapò