Resous ak Sipò pou Fanmi

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Resous ak sipò pou fanmi

Trust Fund la envesti plis pase mwatye resous li yo pou benefisye fanmi ki gen timoun senkan oswa pi piti.Moun k ap bay swen yo gen yon gwo enfliyans sou timoun yo, e yon paran efikas se kle pou sekirite ak byennèt yo.Sèvis ki ofri pratik pozitif pou paran yo ka minimize faktè risk, ankouraje devlopman an sante timoun, amelyore preparasyon pou lekòl, epi ede fanmi yo bati katye ak kominote ki pi solid.Pwogram ki baze sou faktè pwoteksyon, atribi ke tout fanmi yo bezwen pou yo pwospere, yo pa sèlman pri efikas, men yo ka ede fanmi yo jwenn resous, sipò ak estrateji pou siviv pou ede yo paran avèk siksè.

Sant Resous Fanmi yo

Modèl Family Resource Center se youn estrateji kle ki aplike atravè Trust Fund ki bay fanmi yo aksè nan pwogram ak resous ki nesesè pou ede timoun yo vin manm kominote yo ki an sante ak pwodiktif.Tout Sant Resous Fanmi yo pataje sis karakteristik konsepsyon pwogram inifòm ke rechèch ak evalyasyon asosye ak prevansyon efikas ak rezilta pozitif pou fanmi yo.

Logo Sant Resous Fanmi yo

Sant Resous pou Fanmi:

Rechèch ak evalyasyon Sant Resous Fanmi pa Sant pou Rechèch Sèvis Imen UAlbany endike ke fanmi ki gen aksè nan sèvis sa yo montre amelyorasyon nan faktè pwoteksyon ki asosye ak rediksyon nan abi ak neglijans sou timoun.Amelyorasyon sa yo nan fonksyonman ak rezistans fanmi, sipò sosyal, sipò konkrè, ankourajman ak atachman, ak konesans sou paran ak devlopman timoun montre yon korelasyon ant ogmante faktè pwoteksyon nan fanmi yo ak yon risk redwi pou abi sou timoun.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon nan dokiman sa yo:

Trust Fund la envesti plis nan pwogram ki pwouve paran ak vizit lakay yo, tankou:

Trust Fund la envesti tou nan plizyè pwogram ki adrese chòk nan fanmi ki afekte pa vyolans domestik ak sèvis tankou terapi timoun, pwogram otonòm, ak lòt sèvis sipò tankou vizit lakay, jesyon ka, ak lyen ak sèvis kominotè.

Trust Fund fè patenarya ak Patenarya Edikasyon Paran Eta Nouyòk la, ki bay resous paran yo ki gen ladann yon baz done ka fè rechèch pou pwogram paran yo ofri nan tout eta a.

Lòt Resous