Ogmante Laj Jivenil Delenkans - Yon Repons Diferans pou Timoun 7 Riska 11 An

Ale nan kontni

Aksesib Navigasyon ak Enfòmasyon

Sèvi ak lyen sa yo pou byen vit navige nan paj la. Nimewo a pou chak se kle nan chemen kout.

Tradui

Ou nan paj sa a: Ogmante Laj Jivenil Delenkans - Yon Repons Diferans pou Timoun 7 Riska 11 An

Apèsi sou lekòl la

Nan kad pwomouvwa byennèt timoun, fanmi ak kominote yo, Eta New York te pase lwa ki ogmante laj ki pi ba pou delenkans jivenil a 12 zan nan prèske tout ka, apati 29 desanm 2022 (Chapit 810 nan Lwa sou 2021, jan sa te amande pa Chapit 38 Lwa 2022 yo). Nouvo lwa a egzije pou chak depatman sèvis sosyal lokal (LDSS) devlope yon repons diferans pou timoun ki poko gen 12 an ki pa tonbe anba definisyon delenkan jivenil (JD) dapre seksyon 301.2 Lwa sou Tribinal Lafanmi (FCA) apati desanm. 29, 2022, epi ki gen konpòtman ki ta mete yo anba jiridiksyon Atik 3 nan FCA la.

Lejislasyon sa a bay Eta New York yon opòtinite enpòtan pou l pase nan kriminalize sèten konpòtman pou l bay jèn yo sèvis sipò ak asistans nan pwogram repons diferan. Objektif repons diferans lan se anpeche timoun ki pi piti yo, ki montre ak angaje yo nan konpòtman pwoblèm, nan patisipasyon ak sistèm jistis jivenil ak byennèt timoun. Sèvis repons diferan yo volontè, ki baze nan kominote a, epi yo vize pou satisfè bezwen timoun ki kalifye yo ak fanmi yo lè yo bay opòtinite ak sipò ki ankouraje ekite rasyal, etnik, ak sèks, ak byennèt jeneral.

Done

Anvan 29 desanm 2022, yo te kapab akize popilasyon ki elijib pou repons diferans lan kòm yon JD nan tribinal fanmi pou ofans sa yo. Depatman pwobasyon yo te responsab pou tès depistaj ka sa yo pou detèmine si yo ta ka detounen nan tribinal fanmi kòm yon pati nan yon pwosesis ki rele konsomasyon pwobasyon.

Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl Eta New York (DCJS) te bay done sa yo konsènan ka pwobasyon JD 2019-2021 ouvè pou timoun ki gen laj 7 jiska 11 an pou Eta New York (NYS), Vil New York (NYC) ak rès eta a ( ROS).

Pou jwenn plis done ki gen rapò ak ka JD pwobasyon admisyon ouvè, tanpri vizite sitwèb Divizyon Sèvis Jistis Kriminèl Eta New York (DCJS) .

LDSS Obligatwa Repons ak Sipò

Repons diferans (DR) pou timoun ki eskli nan lwa JD dapre lwa Raise the Lower Age (RTLA) se yon pwosesis altènatif volontè pou ede timoun ki kalifye yo ak fanmi yo konekte ak nenpòt sipò ki nesesè nan kominote a. Sipò sa yo ka enkli, men yo pa limite a

Repons diferans lan gen ladann

RTLA DR pou timoun yo se pa PINS Diversion Services ni repons altènatif pou sèvis pwoteksyon timoun, ki se Repons Evalyasyon Fanmi .

Kontak LDSS Diferans Repons